Elo sijoittanut yli 100 kotimaiseen varhaisen vaiheen yhtiöön

Suomen pääomasijoitusyhdistys (FVCA) julkaisi maaliskuun lopussa (26.3.) vuoden 2018 tilastot suomalaisten startupien ja varhaisen vaiheen kasvuyhtiöiden rahoituksesta. Tilastoja lukiessa on erityisen ilahduttavaa huomata, kuinka kotimaisten varhaisen vaiheen yhtiöiden saama rahoitus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2011 alkaen, ja se ylsi vuonna 2018 jälleen uuteen ennätykseen, 479 miljoonaan euroon.

Suomi on Pääomasijoitusyhdistyksen tilastojen mukaan ollut vuosina 2013−2017 yksi Euroopan kärkimaista, kun tarkastellaan varhaisen vaiheen yhtiöiden saamaa rahoitusta suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Sama trendi jatkuu toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Elo on yksi Suomen suurimmista sijoittajista. Osana yhteiskuntavastuutamme haluamme osaltamme vaikuttaa ja kantaa vastuuta kotimaisen uuden yritystoiminnan mahdollistamisesta ja innovaatioiden synnystä. Samalla tuemme kotimaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Elo on esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana sijoittanut yhteensä neljääntoista pääomasijoitusrahastoon, jotka sijoittavat varhaisen vaiheen yhtiöihin. Näitä kutsutaan niin sanotuiksi venture- tai buyout-rahastoiksi. Teemme uusia sijoituksia aina sopivien mahdollisuuksien ilmetessä. Osa rahastoista on tehnyt sijoituksia pidempään, kun toiset vasta aloittelevat toimintaansa. Varhaisen vaiheen yhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteistä sijoitustoimintaa, mutta tulokset vaikuttavat lupaavilta.

Olemme suhteellisen uusi toimija kotimaisessa varhaisen vaiheen sijoituskentässä, mutta näinkin lyhyessä ajassa olemme päässeet todistamaan startup-ekosysteemin huimaa kehitystä. Uusia laadukkaita startupeja ja niihin sijoittavia rahastoja syntyy tasaisesti. Samalla on ollut hienoa seurata kuinka uudet rahastomanagerit alkavat vakiinnuttaa toimintaansa alalla pidempään toimineiden rinnalla.

Moni Elon pääomarahastosalkussa olevista rahastoista sijoittaa korkean teknologian yhtiöihin, jotka pyrkivät ratkaisemaan tämän päivän ongelmien lisäksi myös tulevaisuuden haasteita muun muassa asioiden internetin (IoT), virtuaalitodellisuuden (VR) ja tekoälyn (AI) sovelluksia kehittämällä. Meillä Suomessa on valtava määrä teknologiaosaamista, jota meidän on hyödynnettävä entistä paremmin. Tähän tarvitaan rahoitusta ja tukea.

Suomessa on laaja joukko osaavia rahastomanagereja, joiden kautta startupit saavat kasvuun tarvittavan pääoman lisäksi muun muassa sparrausta ja verkostoja. Pääomasijoitusyhdistyksen vuoden 2018 tilastoista käy myös hienosti ilmi, että ulkomaalaistenkin sijoittajien sijoitukset suomalaisiin varhaisen vaiheen yhtiöihin ovat kasvussa. Tämä on erityisen tärkeää, kun kotimaisia yhtiöitä aletaan kansainvälistämään.

Startupeihin ja varhaisen vaiheen yhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteistä ja riskipitoistakin toimintaa, mutta huolehtimalla riittävästä hajautuksesta saa riskitasoa madallettua. Toisaalta riskiä tasapainottaa näissä yhtiöissä piilevä valtava mahdollisuus. Olemme Elossa rahastojemme kautta sijoittaneet epäsuorasti yli sataan kotimaiseen varhaisen vaiheen yhtiöön ja määrä kasvaa tasaisesti. Tästä joukosta saattaa löytyä myös uusia menestysyhtiöitä tulevaisuudessa.

”Startup-sijoittajilla on merkittävä rooli Suomen yrityskentän rakentajana”, kuten Pääomasijoitusyhdistys tiedotteessaan kirjoittaa. Aiomme Elossa jatkaa kasvuyhtiöihin sijoittamista rahastojen kautta myös jatkossa.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Elon blogissa 3.4.2019.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments