Hallituspalkkio on saavutettu etu

Yksittäisen pörssiyhtiön maksama hallituspalkkio näyttää olevan saavutettu etu. Käsite ”saavutettu etu” ei herätä työnantajan edustajissa hyviä vibroja.

Hallituksen jäsenten omiin, toki määrältään usein varsin maltillisiin, palkkioihin tämä käsite kuitenkin sopii. Näin voi päätellä siitä, että jos palkkio ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, ei sitä vaivauduta perustelemaan millään muulla kuin sillä, että tämän verran on aiemminkin maksettu.

Yhtiön markkina-arvo saattaa olla romahtanut, yhtiö saattaa muillakin mittareilla olla pienentynyt, mutta hallituspalkkion säilyttämistä ennallaan ei koeta silloinkaan aiheelliseksi perustella. Operatiivisen johdon ja alemmankin tason työntekijöiden palkoissa sen sijaan on joustoa alaspäin muuttuvien palkanosien ansiosta.

Perustelen vain, jos pyydän lisää

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa on tapana perustella hallituspalkkioehdotus vain siinä tapauksessa, että ehdotus tarkoittaa palkkioiden korottamista. Kunnioituksesta tai pelosta osakkaita kohtaan ehdotuksen tekijä eli nimitysvaliokunta, suuromistaja tai hallituksen puheenjohtaja esittelee markkinatietoa hallituspalkkioista. Näin suuret ja pienet osakkaat ymmärtävät ehdotuksen perusteet, ja ehdotus hyväksytään pienemmällä metelillä, kuin mitä muutoin olisi tapahtunut.

Operatiivisen johdon ja alemmankin tason työntekijöiden palkoissa sen sijaan on joustoa alaspäin muuttuvien palkanosien ansiosta.

Käytäntö alkaa muuttua nyt

Valmisteilla oleva EU-tason säädöstö edellyttää, että hallituspalkkioehdotus on perusteltava aina riippumatta ehdotuksen sisällöstä. Suomen valtio edellyttää pörssiyhtiöiltään jo tänä vuonna hallituspalkkioesityksen perustelemista aina, kun siitä ollaan tekemässä päätöksiä.

Suurimmat pörssiyhtiöt tullevat siirtymään tähän käytäntöön jo ennen asiaa koskevan direktiivimuutoksen implementointia. Tämä tulee lisäämään osakkaiden tietämystä hallituspalkkioiden tasosta ja toivottavasti vähentämään populistista kritiikkiä, jota hallituspalkkioita kohtaan usein kuulee esitettävän.

Teemme vuosittain kaksi hallituspalkkioselvitystä: Hallituspalkkioselvitys 2016 kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yritykset ja The Nordic Director Compensation Report 2016 kattaa suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset Large Cap ja Mid Cap -yhtiöt. Nämä selvitykset sisältävät yrityskohtaisten palkkiotietojen lisäksi tietoa hallitusten ja valiokuntien kokoonpanosta, kokousten lukumääristä, palkkioiden rakenteista sekä hallitusten jäsenten osakeomistuksesta.

 

Lisätietoja hallituspalkkioista oheisesta esityksestä sisäänkirjautumisen jälkeen ja  Boardview-lehdestä.