Kaukaa näkee metsän puilta, ei kuitenkaan takarivistä

Teimme 2016 DIF:n kanssa ”Onnistu toimitusjohtajan vaihtamisessa” -tutkimuksen, jota olemme aikaisemminkin siteeranneet tässä blogissa.

 

Yksi tutkimuksessa esiin noussut teema oli hallituksen jäsenten näkymä yhtiöön ja sen operatiiviseen johtoon; kuinka hyvin he tuntevat johtoryhmän. Moni vastaajista raportoi, että tuntee johtoryhmän jäsenet huonosti ja tilaisuuksia tutustua heihin on vähän. Uudelle hallituksen jäsenelle tilanne voi olla haastava.

Jokainen jäsen haluaa antaa parhaan panoksensa, ja siihen liittyy johtoon tutustuminen mahdollisimman nopeasti. Osalla yhtiöistä on selkeä protokolla, miten hallitus tutustuu yritykseen, liiketoimintaan, asiakkaisiin ja johdon henkilöihin – osalla ei. Jälkimmäisessä tapauksessa joudutaan helposti pohdintaan, mikä on soveliasta johdon ja hallituksen tasapainon näkökulmasta, se kun vaihtelee yhtiöiden ja henkilöiden mukaan.

”Kaikki sujuu kuin elokuvissa”

Hallituksen ja johdon välisessä kommunikoinnissa toimitusjohtaja on tietysti paalupaikalla ja käytännöt vaihtelevat. Joskus toimitusjohtaja dominoi tiedonvälitystä ja asioiden tulkintaa, jolloin hallitus on yhden lähteen varassa. Se ei tietenkään ole ideaalitilanne, mutta asioilla on puolensa. Tilanne voi olla seurausta hallituksen onnistumisesta tärkeimmässä päätöksessään. Se on aikanaan valinnut erinomaisen toimitusjohtajan, jonka kanssa kaikki sujuu kuin elokuvissa ja vain kevyt hallituksen kosketus on tarpeellista. Hallitus ja puheenjohtaja luottavat toimitusjohtajaan täysin, syystäkin, myös kaikessa informaatiossa, jota hän välittää organisaation ja johdon tilasta.

Puheenjohtajan kauden alkuvaihe on tärkeä.

Summa summarum, valistuneen käsityksen mukaan hallituksen arvo kasvaa, jos sen jäsenet pystyvät ottamaan itsenäisesti kantaa yrityksen tapahtumiin ja johdon henkilöihin sekaantumatta operatiiviseen johtamiseen. Aitiopaikka sopivan etäisyyden päässä. Hallituksen puheenjohtaja on kirkon harjalla. Kuten kokenut hallituksen puheenjohtaja sen puki: ”Hyvä puheenjohtaja kyllä keksii tapoja yhyttää johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, jos vain haluaa.” Puheenjohtajan kauden alkuvaihe on tärkeä. Silloin voi hyvin sopia tavoista toimitusjohtajan kanssa. Pitkän yhteiselon jälkeen se on vaikeampaa.

Hallitustyön perusolemukseen kuuluvat toistuvat tilanteet, joissa joutuu päättämään asioista niukoilla tiedoilla, ja nämä tilanteet erottelevat hyvät hallituksen jäsenet muista. Tutkimuksessamme kuultu toive avata organisaation sisäisen elämän ikkunaa vähän enemmän hallitukselle kuulostaa kuitenkin kohtuulliselta.