Onko Kone sittenkään kone? – Näin rakennettiin osakebrändi ja sijoittajamielikuva

Yksi Helsingin pörssin liiketoiminnaltaan laadukkaimmista yhtiöistä, Kone, julkaisi eilen puolivuotistuloksensa. Huomioiden yhtiön viime vuosien tärkeimmän kasvumarkkinan, Kiinan, heikkouden, oli tuloskatsaus kerrassaan erinomainen. Kuten monta kertaa aiemminkin, Kone nosti tulevaisuuden ohjeistustaan. Tarkastelen tässä merkinnässä Koneen sijoittajaviestintää nimenomaan annettujen näkymien osalta.

Koneen perinteenä on ollut jo vuosien ajan antaa tulevaisuuden ohjeistuksensa arvioimalla liikevoitolle vuositason euromääräinen haarukka. Toisin sanoen tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä yhtiö on arvioinut alkaneen tilikauden liikevoiton vähimmäis- ja enimmäistason käytettävissä oleviin tietoihinsa perustuen.

Markkinat ovat tulkinneet Koneen antaneen viime vuosina lukuisia positiivisia varoituksia, kun yhtiö on tuloskatsauksensa yhteydessä joko nostanut liikevaihtonsa tai liikevoittonsa haarukan alarajaa tai ylärajaa – tai peräti molempia. Tulkinta positiivisesta tulosvaroituksesta on aivan oikea siinä mielessä, että liikevoittohaarukan arvioiden muutoksissa arvion keskiarvo on aina kohonnut näkymien päivittämisissä.

Koneen viisi viimeisintä menestyksen vuotta

Seuraavassa listaan Koneen tilinpäätöstiedotteidensa yhteydessä antamat vuotuiset liikevoiton ohjeistukset viimeisten viiden vuoden ajalta.

Tilikausi 2011: ”Liikevoiton arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa”
Toteuma 2011: ”Liikevoitto oli 724,1 miljoonaa euroa”

Positiivinen varoitus Q3/2011-katsauksen yhteydessä, vaikka toteutunut liikevoitto jäi itse asiassa vuoden alussa annetun haarukan keskivälin alapuolelle.

Tilikausi 2012: ”Liikevoiton arvioidaan olevan 730–790 miljoonaa euroa”
Toteuma 2012: ”Liikevoitto oli 821,3 miljoonaa euroa”

Positiivinen varoitus joka osavuosikatsauksen yhteydessä eli kolme kertaa tilikauden aikana.

Tilikausi 2013: ”Liikevoiton arvioidaan olevan 840–920 miljoonaa euroa”
Toteuma 2013: ”Liikevoitto oli 953,4 miljoonaa euroa”

Positiivinen varoitus Q1/2013- ja Q2/2013 -katsausten yhteydessä.

Tilikausi 2014: ”Liikevoiton arvioidaan olevan 950–1050 miljoonaa euroa”
Toteuma 2014: ”Liikevoitto oli 1036 miljoonaa euroa”

Positiivinen varoitus joka osavuosikatsauksen yhteydessä eli kolme kertaa tilikauden aikana, vaikka toteutunut liikevoitto jäi itse asiassa vuoden alussa annetun haarukan ylälaidan alapuolelle.

Tilikausi 2015: ”Liikevoiton arvioidaan olevan 1130–1230 miljoonaa euroa”
Toteuma 2015: ”Liikevoitto oli 1241 miljoonaa euroa”

Positiivinen varoitus joka osavuosikatsauksen yhteydessä eli kolme kertaa tilikauden aikana.

12 positiivista varoitusta viidessä vuodessa

Viimeisten viiden tilikauden aikana Kone on antanut kokonaista 12 positiivista varoitusta. Yhtiö itse on käyttänyt tulevaisuuden näkymiensä muuttamisen yhteydessä sanavalintoja ”täsmentää”, ”tarkentaa”, ”muuttaa” ja ”nostaa”.

Kaikissa tapauksissa on ollut kyse joko liikevaihdon tai liikevoiton kasvuarvion muutoksesta positiiviseen suuntaan (ainakin arvion alarajan noston osalta), toisin sanoen positiivisesta varoituksesta, joka on sellaisenaan myös otsikoihin leivottu.

Liikevoitto todellisuudessa vain marginaalisesti yli ohjeistusten

Viimeisten viiden tilikauden liikevoittoennusteiden (vuoden alussa annettujen) ylärajat yhteenlaskien Koneen liikevoiton on arvioitu olevan 4740 miljoonaa euroa. Toteutunut liikevoitto on ollut samalla ajanjaksolla 4776 miljoonaa euroa eli vain 0,8 prosenttia yli annettujen arvioiden ylärajan.

Tähän suhteutettuna 12 positiivista varoitusta kuulostaa äkkiseltään paljolta. Positiivista varoitustahan ei tarvitsisi antaa, mikäli toteuma osuu aiemmin annettuun haarukkaan. Mitään väärää yhtiö ei ole tehnyt, eikä sen liiketoiminnan suorituskyvyn huimalta menestyskululta ole syytä ottaa mitään pois. Joka ohjeistuksen muutos on varmasti ollut perusteltu päivittyneiden tietojen valossa. Kyse on viestintätekniikasta.

Esimerkkilaskelma alleviivaa sitä, miten yhtiö on kyennyt luomaan äärimmäisen vankan sijoittajamielikuvan, vaikka ”todellinen tuloshaarukan ylitys” on jäänyt kovin marginaaliseksi. Syytösten sijaan yhtiötä on syytä onnitella menestyksestä vankkumattoman sijoittajabrändin luomisessa. Ja samalla on perusteltua onnitella huikeasta liikevoiton kehityskaaresta.

Osakekurssi = tulos x tuloskerroin

Osakekurssi muodostuu yhtiön tuloksen ja tuloskertoimen (p/e-luku) tulosta eli kertolaskun vastauksesta. Koneen kohdalla on sanottava, että sijoittajaviestinnällään yhtiö on rakentanut luottamuksen, jolla ”markkinat” sallivat yhtiölle korkean p/e-luvun eli arvostavat liiketoiminnan tuloksen luottamusta uhkuen.

Yhtiön tulosohjeistukset muutoksineen eivät vaikuta yhtiön tuloskuntoon, mutta ne vaikuttavat kertoimeen, jolla tulos pörssissä arvostetaan. Siksi menestyvän sijoittajan on osattava nähdä metsä puilta. Osaksi tätä näköalaa on aseteltava Koneen eilen antama, järjestyksessään 13. positiivinen varoitus sitten vuoden 2011.

 

Jukka Oksaharju

 

 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Nordnetin blogissa.