Strategiset kyvykkyydet

”83 prosenttia johtajista sanoo että strategiaamme ymmärretään huonosti”.
Katso myös HRM Partnersin vlogi.

Osallistuin DIF:n yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa järjestämään seminaariin ”Hallituksen strategiatyö” 31.8.

IMD:n strategiaprofessori ja BCG:n strategiajohtaja norjalainen Knut Haanæs piti tilaisuudessa erinomaisen esityksen, jossa hän painotti helposti ymmärrettävän ja yksinkertaisen strategian merkitystä (aivan kuten hänen esityksensä oli).

Hän kertoi mm. tutkimustuloksesta, jonka mukaan ”83 % johtajista sanoo että ”strategiaamme ymmärretään huonosti”.

Haanaes esitti seuraavat kolme pointtia:

  1. Yhtenäisen aikaperspektiivin merkitys
    Esimerkiksi omistajilla ja johdolla voi olla hyvinkin erilainen aikaperspektiivi miettiessään yrityksen tulevaisuutta.
  2. Oikea strategia ja huomio sen implementointiin
    Strategian tulee olla riittävän yksinkertaisen kartan muodossa, ja etenemiselle on oltava selkeät ”mailstonet”. Haasteena on usein strategian kommunikointi ymmärrettävästi ja se, että ihmisten johtaminen muutoksen tai uudistumisen keskellä ontuu.
  3. Oikeat kyvykkyydet ja kulttuuri
    Onnistumiselle on kolme keskeistä edellytystä, joista yksi on ”build new capabilities as they transform”. Kääntäen yksi epäonnistumisen syistä on”old capabilities or not understanding what the strategic capabilities are in the company”.

Alla olevassa videossa HRM Partnersin toimitusjohtaja, KTT Paula Kilpinen kommentoi mainittujen strategisten kyvykkyyksien merkitystä strategiassa. Paula on tehnyt yhteistyötä suurten suomalaisen yritysten kanssa aiheen tiimoilta, ja strategiset kyvykkyydet ovat hänen väitöskirjansa kohde. Videon pituus on 4 min.