1. Rekisterinpitäja
Boardview Oy
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 HELSINKI
Y-tunnus 2465538-6
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Maija Hiiri
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 HELSINKI
puh. +358 9 6227 1840
3. Rekisterin nimi
Hallitusammattilaiset ry:n osoiterekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Suoramarkkinointi ja siihen rinnastettavat osoitteelliset lähetykset.
5. Rekisterin tietosisälto
  • nimi
  • katuosoite
  • postitoimipaikka
  • sähköpostiosoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Sivusto osoitteessa https://dif.fi
Hallitusammattilaiset ry:n jäsenrekisteri
Kaupparekisteri
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Boardview Oy:n ulkopuolisille tahoille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Varmuuskopio lukitussa tilassa. Boardview Oy:n sisäinen käyttö, sijainti suojatussa asemassa.
10. Tarkastusoikeus
Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa lähettämällä kirjallisen pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Boardview Oy, Aleksanterinkatu 50 A 6, 00100 Helsinki.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
[kts. edellinen]
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
[kts. edellinen]