Johdon rekrytointi pk-yrityksissä

Tarkistettu: 09.10.2020

Tiivistelmä

Tässä sisällössä kuvataan ensisijaisesti pk-yritysten ylimmän johdon rekrytointiin liittyvät vaihtoehdot. Tärkeää on myös huomioida erilaisten omistajien vaikutus ja paneutuminen prosessin toteuttamiseen. Onnistumisen keskeisiä elementtejä ovat yhtiön arvopohja, yrityskulttuuri, visio, strategia, henkilöstön osaaminen ja tuloksentekokyky sekä yleisesti yhtiön ja omistajan toiminnan läpinäkyvyys.

This content describes primarily different alternatives related to top management recruitments in small and medium-sized companies. It is important to take into account the influence and efforts of the owners in implementing the process. The key elements of a successful recruitment process are company’s value base, company culture, vision, strategy, ability to make profit and in addition generally the transparency of the company and its owners’ actions.

Hallituksen ja/tai nimitysvaliokunnan vastuu toimitusjohtajan ja johdon rekrytoinnista ja valinnasta Hallituksen tehtävänä on valita ja erottaa toimitusjohtaja. Nimitysvaliokunta on hallituksen…

Lue lisää

Jäsenille