Johdon valmennus ja muutostilanteet

Tarkistettu: 12.06.2020

Tiivistelmä

Globalisaatio ja digitalisaatio ovat jo pitkään muokanneet liiketoimintaympäristöä ja työelämää. Näiden rinnalle yhtä vahvoiksi megatrendeiksi ovat nousseet vastuullisuus ja inhimillisten tekijöiden, kuten tunneälyn ja empatian korostuminen. Myös sellaiset shokit, kuten Covid-19-pandemia, jättävät pysyviä jälkiä työelämään. Tässä kontekstissa hyvä ihmisten johtaminen osana strategista, operatiivista ja muutosjohtamista korostuu entisestään, mihin tulee kiinnittää huomiota hallitustasollakin.

Yrityksen menestyminen ja kasvu riippuvat pitkälle siitä, että yrityksessä on valitun strategian edellyttämät strategiset kyvykkyydet, ja myös suomalaiset suuryritykset ovat tähän strategian tulokulmaan heränneet hallitustasollakin. Hallituksen on varmistettava, että yrityksen strategia nojaa kilpailuetua tuoviin strategisiin kyvykkyyksiin ja että organisaatiolla on tarvittavaa muutoskyvykkyyttä toimintaympäristön muuttuessa. Lisäksi sen on varmistettava, että yrityksessä on sellaista osaamista, joka on tulevaisuuden kannalta kriittistä ja joka mahdollistaa strategisten kyvykkyyksien toiminnallistamisen.

Myös onnistunut seuraajasuunnittelu edellyttää systemaattista osaamisen johtamista ja Talent Managementia, eli strategiaa tukevien osaamisten tunnistamista, kehittämistä ja ylläpitämistä sekä niihin liittyvää avainhenkilösuunnittelua.

Ylimmän johdon business coaching on tutkitusti vaikuttavimpia keinoja tukea avainhenkilöitä, ja coaching mahdollistaa myös talenttien kehittymisen avainrooleihin.

Artikkelisarjan toisessa osassa paneudutaan muutoksessa johtamiseen, erityisesti ihmisten näkökulmasta herkkiin muutostilanteisiin ja niiden hallitsemiseen. Yt- ja irtisanomistilanteet ovat muutostilanteita, jossa koko yrityksen maine on vaakalaudalla. Siksi myös hallituksen on huolehdittava siitä, että nämä tilanteet hoidetaan paitsi liiketoiminnallisesti myös inhimillisesti ja juridisesti oikein.

Johtamisen kehittäminen Strategiset kyvykkyydet mahdollistavat kilpailuedun ja arvonnousun Strategiset kyvykkyydet kertovat, mitä yritys tekee tai pyrkii tekemään paremmin kuin muut….

Lue lisää

Jäsenille