Maine ja kriisiviestintä

Tarkistettu: 01.02.2016

Tiivistelmä

Yrityksen maine ja brändi syntyvät molemmat suurelta osin yrityksen ulkopuolella. Molemmat perustuvat ihmisten kokemuksiin yrityksen tuotteista, palveluista ja toiminnasta.

Hyvän maineen saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea, että organisaation päivittäinen toiminta on kunnossa ja eettisesti kestävällä pohjalla. Maine ansaitaan toiminnan ja viestinnän kautta. Koska maineen arvo on joissakin tapauksissa jopa yli puolet yrityksen markkina-arvosta, maineesta huolehtiminen kuuluu mitä suurimmassa määrin myös yhtiön hallituksen toimintakenttään.

Mainekriisillä on yksi erityispiirre muihin liiketoiminnallisiin kriiseihin verrattuna: suurinta tuhoa ei välttämättä aiheuta kriisitapahtuma itsessään, vaan maineen menetys on seurausta huonosta kriisinhallinnasta. Organisaatiota ei nimittäin välttämättä arvioida kriisin todellisen syyn perusteella, vaan sen perusteella, kuinka hyvin tai huonosti organisaatio hoiti kriisin. Siksi moderni kriisinhallinta on pitkälti yrityksen kommunikatiivista toimintaa – maine kärsii, jos viestintä epäonnistuu. Hallituksen jäsenillä on paikoin suuri rooli myös yrityksen kriisiviestinnässä, vaikka vastuu kriisiviestinnästä kuuluukin ensisijaisesti yrityksen operatiiviselle johdolle.

The reputation and brand of a company are both – to a large extent – born outside the company. Both are based on the experiences that people have about the products, services and actions of the company.

When it comes to achieving a good reputation, the foundations should be laid through sound and ethical day-to-day activities. Reputation is built with actions and communications. As the share of the reputation can, in some cases, make up over half of the market value of the company, reputation of the company should be on the Board’s agenda as well.

Reputational crises differ from other commercial crises in the sense that the biggest reputational damage often derives from crisis management, not from the crisis itself. Indeed, an organization is often judged according to its response to a crisis. Thus, contemporary crisis management consists mostly of communicative actions taken by the company. Reputation is damaged should communications fail.

In some cases, members of the Board play a major role in crisis communications – although operations management are mainly responsible for communications in a crisis situation.

Johdanto Maine ja brändi ovat sukulaisia. Molemmat muodostuvat suurelta osin yrityksen ulkopuolella. Molemmat perustuvat ihmisten kokemuksiin yrityksen tuotteista, palveluista ja…

Lue lisää

Jäsenille