Pörssiyrityksen toimitusjohtajan valinta

Tarkistettu: 05.02.2021

Tiivistelmä

Toimitusjohtajan valinta ja irtisanominen ovat hallitukselle kriittisimpiä vastuita ja ensimmäisessä kohdassa onnistuminen varmistaa, että toista kohtaa harvemmin tarvitaan. Dynaaminen ja ennustettavuudeltaan haastava toimintaympäristö yhdistettynä lyhentyneeseen toimitusjohtajan toimikauteen alleviivaavat aktiivisen seuraajasuunnittelun merkitystä omistaja-arvon kasvattamiseen ja yhtiön strategia toteutukseen.

Kokemuksemme pohjalta on olemassa tiettyjä avaintekijöitä onnistumiselle:

 • Hallitus tuntee yhtiön tilanteen, haasteet ja johtamiskulttuurin läpikotaisin sekä arvioi toimitusjohtajan suoriutumista säännöllisesti hallituksen kokousten yhteydessä
 • Hallituksen jäsenten hyvät välit ja avoin keskusteluyhteys
 • Profiilin rakentamiseen panostaminen – mitä hallitus haluaa toimitusjohtajan saavuttavan ja mitkä kriteerit ennustavat tässä onnistumista
 • Kontrolloitu valintaprosessi, jossa sisäiset ja ulkoiset ehdokkaat ovat mukana samassa prosessissa ja koko hallituksella on mahdollisuus tutustua finalisteihin
 • Kulttuurinen yhteensopivuus yhtiön ja toimitusjohtajan välillä, ja tämän ohella toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan hyvällä keskusteluyhteydellä on merkitystä
 • Systemaattinen arviointi ja tulevaisuuden johtajien valmentaminen yhtiön sisältä, jotta vältytään tapahtumalähtöisiltä haasteilta yhtiössä.

Toimitusjohtajan valintaprosessissa kuvataan pörssiyhtiön toimitusjohtajan valintaan liittyvät keskeiset vaiheet, jota muut yhtiömuodot voivat pitää benchmark-mallina. Yhtiöt voivat painottaa tilanteensa mukaan valintaprosessin vaiheita. Tarkoituksemme on tiiviisti kuvata valintaprosessin kannalta keskeiset asiat onnistumineen lopputuloksen varmistamisen. Kirjoitus pohjautuu kokemukseemme toimitusjohtajan vaihdoista yhtiöiden kumppanina ja tutkimustietoon Suomessa sekä kansainvälisesti yhtiön menestyksestä ja toimitusjohtajan valinnasta.

Given that CEO selection and termination are one of the most critical responsibilities of boards, getting the first part right ensures that the second is seldom needed. As the business environment becomes more dynamic and unpredictable and simultaneously CEO tenures get shorter, it is imperative for boards to be prepared for succession planning to find the right profile to help them tackle the strategic priorities of the future. In our experience there are certain key factors to succeed in CEO selection:

 • The board has a deep understanding of the company’s situation and challenges, knows the leadership culture of the company, and evaluates the CEO’s performance on an ongoing basis
 • Open conversation and healthy board dynamics
 • Investing time to formulate the CEO’s profile, starting from what the board wants the CEO to achieve, and define what criteria predict the success
 • A controlled process where internal and external candidates are evaluated equally and the whole board gets the possibility to get familiarized with the finalists
 • Don’t underestimate cultural fit and good chemistry with the chairman of the board
 • Avoid succession from becoming an event-driven crisis – be systematic and plan ahead.

The text will describe the selection process of a CEO for a listed company, which can be used as a benchmark for other types of business. Depending on their situation, companies should emphasize different phases of the process. Our aim is to summarize the key elements to ensure a successful selection process.  The text is based on our experience from CEO selection processes as a partner to companies as well as on national and international research that is updated on an ongoing basis.

Hyvin jäsennelty valintaprosessi Toimitusjohtajan valintaan on hyvin erilaisia syitä, jotka vaikuttavat prosessiin ja sen aikatauluun. Osa syistä on ennakoitavissa hyvissä…

Lue lisää

Jäsenille