Pörssiyrityksen toimitusjohtajan valinta

Tarkistettu: 24.10.2016

Tiivistelmä

Tässä kokonaisuudessa kuvataan pörssiyhtiön toimitusjohtajan valintaprosessi vaihe vaiheelta. Pörssiyhtiön käytäntöä voidaan pitää hyvänä mallina, josta muut yhtiömuodot voivat ammentaa toimitusjohtajan vaihdonkin osalta. Valintamenettelyt voivat vaihdella yhtiöiden välillä ja kirjoituksessa on tarkoitus kuvata asiat, jotka tulisi huomioida toimitusjohtajaa vaihdettaessa. Kysymyksessä ei niinkään ole tyhjentävä lista valintaprosessista, vaan muistutus siitä, mihin on syytä kiinnittää huomiota. Kirjoitus pohjautuu kokemukseemme toimitusjohtajan vaihdon osalta sekä hallituksen puheenjohtajilta ja jäseniltä kerättyyn tutkimustietoon siitä, miten onnistutaan toimitusjohtajan vaihdossa. Lopussa kerrotaan lyhyesti myös seuraajasuunnittelusta, joka hallitusvetoisena ja säännöllisenä käytäntönä tuottaa sisäisiä ehdokkaita pörssiyhtiöissä sekä muissa yhtiömuodoissa toimitusjohtajaa valittaessa.

The document presents the process of hiring a new CEO for a listed company. It describes how the process is initiated and the reasons for the search. It also identifies actions to be taken by the Chairman and the Nomination Committee of the Board. The document describes the responsibilities and different ways of handling the process with an executive search consultant or by the board itself. Koivusaari tells how the analysis for the research is made and criteria for the candidates set. The process and its potential problems are presented, as well as the actions of the board at the different stages of the project. Finally, the most common problems are described and discussed. The document does not much bring up the employment contract, because this subject is handled in the legal papers on the site. However, the importance of succession planning is pointed out at the end of the document.

Toimitusjohtajan valintaprosessi Valinnan käynnistäminen Vaihdon syiden vaikutus käynnistämiseen Toimitusjohtajan valintaan on hyvin erilaisia syitä, jotka vaikuttavat prosessiin ja sen aikatauluun….

Lue lisää

Jäsenille