Hallitus ja vakuutukset

Tarkistettu: 25.05.2020

Tiivistelmä

Vakuutuksella yritykset ja yksityishenkilöt varautuvat vahinkotapahtumaan, johon heillä ei yksin olisi välttämättä riittävää riskinsietokykyä. Se on tapa siirtää riskiä mahdollisesti liian suureksi muodostuvista kertakuluista tasaisemmaksi vuosikustannukseksi. Tällöin riskin toteutuessa yrityksen tai yksityishenkilön talouden ei tarvitse kokea kohtuutonta rasitusta.

Vakuuttaminen on siten myös yksi osa riskinhallintaa. Vakuutuksen ansiosta on mahdollista toimia myös riskialttiilla aloilla. Vakuutus tuo riskinhallintaan tärkeän kustannuksia alentavan ja tasaavan menettelyn.  Vahinkovakuutus on yrityksen riskinhallinnan osa, jossa vakuutus otetaan välineeksi silloin kun se parhaiten ratkaisee ongelman. Vakuutus on silloin verrattavissa muihin liiketoiminnan kustannuksiin tulon hankkimisesta aiheutuvana kuluna ja on näin ollen vähennyskelpoinen kuluerä verotuksessa.

Vakuutukset voidaan luokitella kahteen ryhmään: lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Lakisääteiset vakuutukset ovat yrityksille nimensä mukaisesti lain mukaan pakollisia olla voimassa ja vapaaehtoisilla vakuutuksilla voidaan lisätä yrityksen vakuutusturvaa. Tässä tietopankkiosiossa käsittelemme lakisääteisiä vakuutuksia ja osaa vapaaehtoisista vakuutuksista.

Johdanto Vakuuttaminen yleisesti Vakuutuksella yritykset ja yksityishenkilöt varautuvat vahinkotapahtumaan, johon heillä ei yksin olisi välttämättä riittävää riskinsietokykyä. Se on tapa…

Lue lisää

Jäsenille