Accenture: Asiakas digitaalisten innovaatioiden keskellä

Accenture järjesti teemalounastilaisuuden DIF:n jäsenille 11.11.2016. Tilaisuudessa käsiteltiin digitaalisia innovaatioita liiketoiminnassa. Accenturen Kari Kaario, joka alusti puheenvuorot, Fjordin Thomas Müller piti esityksen aihe oli ”The design rule of three” ja Alkon Hille Korhonen esitteli case Alkon. Yhteenvedon puheenvuoroista teki DIF:n Senior Advisor Esa Korvenmaa.

Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen esitteli Alkon viime vuosien uudistuksia.

Tilaisuus oli jatkumoa viime vuoden tilaisuudelle, jossa aihetta käsiteltiin muutoksen näkökulmasta. Nyt digitaalisessa murroksessa pitäisi jo olla mukana.

Digitaalisuus on tuonut liiketoimintaan ajatuksen, että uudet kilpailijat voivat tulla mistä tahansa, eivätkä nykyiset, vahvatkaan toimijat osaa ennakoida niitä riittävän ajoissa. Asiakaskokemus on uusi brändi ja vain asiakkaiden toiveita kuuntelemalla yritys voi menestyä myös tulevaisuudessa.

Designilla on suuri merkitys paitsi asiakkaan käyttökokemukseen ja odotuksiin vastaamisessa myös henkilöstön kokemaan tyytyväisyyteen. Design ei kuitenkaan voi olla itseisarvo, muuten toiminta jää ohueksi. Vaikka yrityksiin kannattaa palkata muutosagentteja, menestykseen johtavat ideat ovat yleensä tiimityötä.

Alko on viime vuosina panostanut monikanavaisen ja yhteisöllisen strategian toteuttamisessa. Sen tarkoituksena on niin ikään ollut vastata muuttuvaan markkinaympäristöön.

Tilaisuuden pääviesti oli, että hallituksen olisi ymmärrettävä asiakasta ja varmistaa olevansa itse mukana myös teknologisessa kehityksessä