Evlin tilaisuus: Energia-alan megatrendit ovat hitaita

Evli järjesti torstaina 23.03.2017 DIF:n jäsenille lounastilaisuuden, jossa keskusteltiin energia-alan megatrendeistä.

Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki avasi tilaisuuden, jonka jälkeen Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Lundmark, Nordic Shine Oy:n osakas, Aalto-yliopoiston tutkijatohtori Jussi Vimpari sekä Evlin vastuullisen sijoittamisen koordinaattori Outi Helenius pitivät esitykset aiheesta.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma löytyy täältä.

Puheenvuoroissa käsiteltiin laajasti energia-alan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ilmastonmuutoksen ehkäisyä, fossiilisista polttoaineista luopumista, ydinvoiman roolia, aurinko- ja tuulienergian potentiaalia sekä energiatehokkuuden merkitystä kiinteistösijoittamisessa ja vastuullista sijoittamista.

Samaan aikaan kun sähkönkulutuksen ennustetaan muun muassa kaupungistumisen myötä edelleen kasvavan ilmastonmuutoksen torjuntaan pitäisi löytyä tuhansia miljardeja dollareita. Kaupungistumisen seurauksena myös jätteenmäärä lisääntyy ja siihen olisi keksittävä uusia ratkaisuja. Biopohjaiset muovit ja kemikaalit sekä kiertotalous ovat esimerkkejä uusista sovellutuksista.

Vaikka aurinko- ja tuulienergian merkitys on jo kasvanut ja sen määrä lisääntyy tulevina vuosikymmeninä, Pohjoisessa tulevaisuuden energiaratkaisujen on oltava monipuolisia. Tilaisuudessa peräänkuulutettiin myös alueellisia energiastrategiaoita kansallisten energiastrategioiden sijaan, kiinteistösijoittajien roolia energiatehokkuuden vaatijoina sekä käytiin läpi vastuullista sijoittamista. Jo nyt sijoittajat etsivät yhtiöitä, joilla he näkevät vastuullisen toiminnan tuovan kilpailuetua