Vain mielikuvitus rajana finanssialalla

Finanssiala on ollut myrskyn silmässä niin kauan kuin digitalisaatiota on tapahtunut.

Koneet kehittyvine algoritmeineen käyvät kauppaa finanssimarkkinoilla, kuvantunnistuksella estetään vakuutuspetoksia ja esineiden internetiä hyödynnetään vahinkojen ehkäisyssä.

Uusissa teknologiainnovaatioissa ja niiden synnyttämässä kuhinassa on perää – hypestä vain pitäisi osata ja uskaltaa hypätä konkretiaan. Ytimessä on datan hyödyntäminen.

Usein kuulee sanottavan, että voittaja on se, joka hallitsee asiakasrajapintaa. Tässä on totta ainakin toinen puoli.  Asiakkaalle olennaista ei ole se, kuka tekee ja mitä tekee, kunhan palvelu pelaa. Voi olla, että jatkossa parhaita finanssipalveluja ovat sellaiset palvelut, joita asiakas ei edes miellä erillisiksi palveluiksi. Tällaisista palveluista tutuimpia ovat tällä hetkellä maksamisen palvelut.

Sulautettuja palveluja tulee varmasti muitakin. Esimerkiksi uuden riskin syntyessä vakuutusyhtiön järjestelmä automaattisesti kattaa riskin vakuutuksella ja veloittaa laajentuneesta vakuutusturvasta. Tai pankin järjestelmä yhdistää e-laskuhistoriasta datan ja toimittaa sähköyhtiölle ja vesilaitokselle arvion uuden kotitalouden kuukausittaisesta kulutuksesta ja pariskunnalle budjettilaskelman, mitä pitää varata kuukausimenoihin.

Työtehtäviä katoaa, uusia ja mielekkäämpiä syntyy

Kaikki mitä palveluprosessien osalta voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan. Finanssialalta tulee todennäköisesti häviämään tuhansia työtehtäviä. Ne ovat tehtäviä, joita ihmisen ei yksinkertaisesti ole tehokasta tehdä. Uusia, tekijänsä kannalta mielekkäämpiä töitä syntyy tilalle.

Robotiikassa finanssialalla on edelleen paljon helposti poimittavia hedelmiä. Alan vanhat tietojärjestelmät ovat raskaita ja kalliita eivätkä keskustele keskenään. Usein ohjelmistorobotin eli botin suurin hyöty on siinä, että sillä voidaan vaivatta yhdistää useiden eri ohjelmistovalmistajien ohjelmia ilman kalliita tietojärjestelmäuudistuksia. Botti kun kirjautuu järjestelmiin kuten ihminen tekisi. Robotti voi esimerkiksi tarkistaa luottotiedot, syöttää asiakkaan perustietoja luottohakemusjärjestelmään, lukea erääntyvien tilausten tai toimitusten listoja ja tehdä niistä raportteja myynnin tueksi.

Luottamus on liiketoimintamallien ytimessä ikuisesti

Luottamus on finanssialan tärkein raaka-aine ja tuotannontekijä. Finanssialan luottamus syntyy monista tekijöistä, mutta yksi sen keskeisimpiä ylläpitäjiä on riittävä sääntely. Finanssialaa säädellään kaikkialla maailmassa normaalia yritystoimintaa enemmän. Näin pitääkin olla.

Luottamuksen kannalta suurin virhe on kuvitella, että omistaa asiakkaan – varsinkin, kun liiketoiminnan ytimessä ovat asiakkaasta kerätyt tiedot. Ihmisen pitäisi viime kädessä aina tietää mitä häneltä kerätyllä datalla tehdään ja pystyä kontrolloimaan oman datansa leviämistä.

Suurin viisaus on siinä, ettei hetkeäkään kuvittele, että suurin viisaus löytyy omasta takaa. Ylimmän operatiivisen johdon ja tätä tukevan hallituksen intokaan ei yksin riitä, vaan pitää olla myös uskallusta tehdä kokeiluja ja edetä yrityksen ja epäonnistumisen kautta. Asiakkaiden perustarpeisiin tehdyt helppokäyttöiset uudet palvelut menestyvät. Ihminen perustarpeineen on pysynyt satoja vuosituhansia aika lailla samanlaisena.

Piia-Noora Kauppi
Toimitusjohtaja Finanssiala ry
DIF:n jäsen

Tämä teksti on lyhennelmä artikkelista, joka julkaistaan 14.12.2017 ilmestyvässä Boardview-lehdessä.