Solidium haluaa lisää hallituspaikkoja

Valtion rooli suomalaisessa yritysmaailmassa jatkuu vahvana.

Valtion sijoitusyhtiö Solidium kertoi alkuvuonna hakevansa aktiivisempaa roolia omistajana. Solidium haluaa, että sillä on pidemmällä aikavälillä hallituspaikka jokaisen omistusyhtiön hallituksessa.

Tähän asti Solidiumilla on ollut hallituspaikka Outotecin, Tiedon ja Valmetin hallituksissa. Kevään 2018 yhtiökokouksissa Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen on ehdolla Metson, Sammon ja Stora-Enson hallituksiin.

”Meillä ei ole ohjeistusta siitä, kuinka monen yhtiön hallituksessa yksi henkilö voi olla, mutta näkisin kolmen olevan aika lailla maksimi”, Mäkinen toteaa. Lisää hallituspaikkoja haetaan, kun osaamista ja resursseja hallitustyöhön on riittävästi.

Solidium haluaa sitä edustavien hallitusjäsenten olevan yhtiön omia henkilöitä.

”Emme halua rakentaa leiriä tai verkostoja Solidiumiin sitoutuneista henkilöistä, vaan haluamme, että kaikille on selvää, onko henkilö Solidiumista vai ei.”

Hallituksen kokoonpanossa valtio-omistaja arvostaa laaja-alaista kokemusta ja sitoutumista. Kokemus tarkoittaa, ettei hallituksessa voi olla kovin montaa nuorta jäsentä. Omistusyhtiöiden ulkomaalaisten hallitusjäsenten osuus on kasvanut viidessä vuodessa 28 prosentista 36 prosenttiin, mutta sitoutuminen puoltaa Suomea vähintäänkin kotipaikkana. Kansainvälistä osaamista saadaankin Mäkisen mielestä myös sellaisen suomalaisen jäsenen kautta, jolla on pitkä kokemus halutusta maasta tai markkinasta paikan päällä. Näin kokoukseen osallistuminen ei hyydy pitkiin etäisyyksiin.

Hallitusjäsenten jakauma Solidiumin omistamissa yhtiössä ei olennaisesti poikkea suomalaisten pörssiyhtiöiden yleisestä kokoonpanosta.

Solidiumin omistamissa yhtiössä hallituksen jäsenten keski-ikä on 58 vuotta, kahdella kolmesta jäsenestä on tausta toimitusjohtajana tai muuten linjajohdossa. Naisten osuus on Solidiumin omistusyhtiöissä selkeästi keskimääräistä suurempi. Se on kasvanut Solidiumin omistusyhtiöissä viidessä vuodessa 30 prosentista 36 prosenttiin, kun kaikkien pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä vain 27 prosenttia on naisia.

Mäkinen toivoo, että hallituksiin saataisiin riittävästi toimitusjohtajia jäseniksi, jotta tuleviksi puheenjohtajiksi olisi riittäväksi kokeneita toimitusjohtajataustaisia kandidaatteja.

Seuraajasuunnittelu kannustaa yhteistyön johdon kanssa

Solidium on aktiivisena omistajana suhteellisen nuori eikä sillä ole kirjoitettua ohjetta eikä juuri käytäntöäkään hallituksen ja johdon suhteista.

Mäkinen pitää hyvänä käytäntönä hallituksen ja johtoryhmän säännöllisiä tapaamisia jo seuraajasuunnittelunkin kannalta. Hyvä olisi tuntea myös seuraavaa tasoa. Kriisitilanteessa hallituksen ja johdon suhde luonnollisesti korostuu, jolloin pieni hallitus on yleensä suurta tehokkaampi.

Ryppy rakkauteen voisi tulla siinä tapauksessa, että hallituksessa istuisi erittäin kapea-alainen osaaja, vaikkapa monien kaipaama tekoäly- tai digitalisaatioguru. Mikä olisi hänen tehtävänsä lausunnonantajana tai strategian toteuttajana suhteessa yrityksen omiin tekoäly- tai digiosaajiin?

Valtion rooli pysynee merkittävänä

Valtio on aina ollut merkittävä omistaja suomalaisessa yrityskentässä. Valtion suoraan omistamien yhtiöiden ohjaus on keskitetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle, joka vastaa myös omistajapolitiikasta.

Omistajaohjausosasto vastaa myös Solidiumin omistajaohjauksesta, mutta ei suoraan Solidiumin hallinnoimien yhtiöiden ohjauksesta. Solidiumin hallinnointiin kuuluvat valtion vähemmistöosuudet pörssinoteeratuissa yhtiöissä eli yhtiöt, jossa valtiolla on pääsääntöisesti 10 – 29,9 prosentin äänivalta.

Helmikuun 2018 lopussa salkkuun kuuluivat Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora-Enso, Tieto, Valmet ja Ahtium. Sijoituspolitiikkana on omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä listatuissa yhtiöissä. Sijoituspäätökset tehdään taloudellisin perustein. Osakemyynneistä saadut varat käytetään uusiin sijoituksiin tai nykyisten omistusten vahvistamiseen, ja voitonjako tilitetään valtio-omistajalle.

Antti Mäkinen ei usko valtion omistajaroolissa tapahtuvan suurta ideologista tai muutakaan muutosta lähivuosina. ”Uskon ehtiväni eläkkeelle, ennen kuin valtion rooli omistajana muuttuu”, vuonna 1961 syntynyt Mäkinen toteaa.

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen esitteli Solidiumin toimintaa DIF:n jäsenlounaalla helmikuussa.