Hallitus ja geopolitiikka – mitä tulisi ottaa huomioon?

Kuinka geopolitiikka tulee ottaa huomioon liiketoiminnan johtamisessa? Artikkeli johdattelee vuoden toiseen teemaan Hallitus ja geopolitiikka tarttumalla geopoliittisiin riskeihin konkreettisen kysymysten kautta.

Mitä hallituksen tulisi kysyä itseltään geopoliittisesti epävakaassa, epävarmassa, vaikeaselkoisessa ja epämääräisessä maailmassa (VUCA = Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous)?

Yritykset ovat pitkän aikaa toimineet suhteellisen ennustettavassa maailmassa, jossa on ollut olemassa vakiintuneet, globaalit pelisäännöt. Muutaman viime vuoden aikana on kuitenkin nähty ”ismien” nousu, joka on horjuttanut tai murtanut vakiintuneita sääntöjä. Ismejä ovat populismi, nationalismi, ekstremismi, autoritarismi ja jopa neologismit eli uudissanat, kuten valeuutiset ja totuuden jälkeinen maailma.

Voisi kuvitella, että uudesta geopoliittisesta maisemasta on helppo muodostaa käsitys. On kuitenkin vaikea olla asiantuntija tilanteessa, jossa talouslogiikka ei enää ole rajoite politiikalle ja jossa yritykset eivät voi pitää mitään itsestään selvänä.

”Seurataan tilannetta” -asenne saattaa olla helpoin tie eteenpäin, mutta heikkoja signaaleja on mahdollista ennakoida etsimällä niitä oikeista paikoista, riskejä voi hallita, mikäli osaa, ja mahdollisuuksia voi hyödyntää, jos kykenee kääntämään ennakoinnin toiminnaksi.

Hallitus ja geopolitiikka -kysymykset auttavat jäsentämään, miten suhteutat oman yrityksesi geopoliittisiin tapahtumiin. Kysymykset auttavat tunnistamaan, miten toimien on mahdollista ennakoida ja reagoida liiketoimintasi kaikilla tasoilla.

Geopoliittiset riskit voivat ilmetä ja vaikuttaa:

Liiketoimintoihin

 • Sääntely erilaistuu ja lisää yritysten compliance-kustannuksia, kun kullakin markkinalla on omat sääntönsä
 • Toimitusketjun valvonta monimutkaistuu ja vaikeutuu, samalla kun sijoittajien tiedontarve kasvaa

Työvoimaan

 • Työvoiman liikkuvuutta koskeviin määräyksiin voi tulla yllättäviä muutoksia (perustuen kansallisuuteen)
 • Kehittyneissä maissa haasteena on työhalukkuus ja työvoiman liikkuvuus

Rahoitukseen

 • Vaihtokurssien volatiliteetti vaatii tehokkaampia valuutansuojausstrategioita
 • Investointiympäristö muuttuu epävarmemmaksi (Brexit ja NAFTA)
Hallitus ja geopolitiikka -kysymykset johdolle:

Chief Executive Officer/Chief Strategy Officer

 • Miten varmistaa, että yritystä ei uhkaa odottamaton geopoliittinen tapahtuma?
 • Kuka yrityksessämme on vastuussa geopoliittisten tapahtumien monitoroinnista ja analysoinnista?
 • Mitä uusia tai vaihtoehtoisia markkinoita tulisi tutkailla mahdollisen poliittisen kehityksen valossa?

Chief Financial Officer

 • Mitä kohonnut geopoliittinen epävarmuus merkitsee pääoman ja resurssien saatavuuden ja kustannusten kannalta?
 • Päivitätkö ennusteesi uusien taloudellisten skenaarioiden mukaisiksi?

Chief Operating Officer/Chief Procurement Officer

 • Mitkä liiketoimintasuunnitelmat voivat epäonnistua geopoliittisten tapahtumien myötä?
 • Tarvitseeko yhtiörakennetta muuttaa, jotta mahdollisuudet voidaan hyödyntää?
 • Onko sinulla tarpeeksi näkemystä toimitusketjusta, jotta voit tunnistaa siihen liittyvät uhat?
 • Kuinka nopeasti voit vähentää toimitusketjun riippuvuutta kullakin markkinalla?

Chief Information Officer/Chief Tax Officer

 • Ovatko järjestelmäsi responsiivisia yli rajojen liikkuvan informaatiovirran muutoksille?
 • Onko kyberturvallisuusstrategiasi riittävä suhteessa lisääntyviin uhkiin?

Chief Risk Officer

 • Miten geopolitiikka on otettu huomioon riskikehikossa?
 • Mitä oletettavasti ”tiedon ulottumattomissa olevaa” voi itse asiassa suunnitella ja ymmärtää?
 • Miten suunnitelmasi on stressitestattu?
 • Miten voit parantaa monitorointia tunnistaaksesi iskut aikaisin?

Chief HR Officer

 • Kuinka hallitset globaalia työvoimaa ja niitä rajoituksia, jotka voivat yllättäen koskea sitä?
 • Onko sinulla olemassa vahvat käytänteet sen varalta, että yleinen mielipide globaalisti tai paikallisesti muuttuu syrjiväksi (rasismi, ksenofobia jne.)?

Chief Marketing Officer

 • Tarvitseeko sinun päivittää “go to market” -menettelysi geopoliittisten tapahtumien valossa?
 • Mitä positiiviset tai negatiiviset tunteet kansallisia brändejä kohtaan merkitsevät liiketoiminnallesi?

Corporate Affairs

 • Kuinka voimme varmistaa, että kaikki sidosryhmäkohtaiset huolenaiheemme otetaan huomioon viestinnässä?
 • Kuinka yrityksesi etu tai ääni voi tulla kuuluviin ilman valtionhallituksen tai suuren yleisön vastareaktiota?

Tämä artikkeli on DIF:n tuottama käännös alun perin KPMG:n sivustolla 10.11.2017 englanniksi julkaistusta artikkelista.