Asiakkaan ymmärtäminen vaatii monimuotoista hallitusta

Directors’ Institute of Finlandin vuoden ensimmäinen jäsenlounas pidettiin 9. helmikuuta ravintola Savoyssa. Vierailijana oli Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann.

Yhdistyksen alkuvuoden tee­ma on Hal­li­tus ja asia­kas. Siten Heinemannin esityksen aihe oli Board and the Customer: Challenges for a Board in the digital consumer Industry.

Tilaisuudessa käsiteltiin hallituksen suhdetta asiakkaaseen monesta näkökulmasta. Muun muassa hallituksen jäsenen olisi hyvä huomata, onko hän itse edustamansa yrityksen asiakas. Silloin hänellä on suoria käyttökokemuksia ja näkemystä asiakkaan toiveista.

Lisäksi asiakkaan ymmärtäminen liittyy vahvasti siihen, kuinka monipuolista osaamista _MG_2490yrityksen hallituksessa on. Sen takia hallituksen monimuotoisuus on tärkeässä roolissa.

Hallituksen jäsenten erilaiset kulttuuriset ja maantieteelliset taustat tuovat erityistä lisäarvoa, kun pohditaan eri asiakassegmenttien tarpeita. Pelkkä sukupuolten moninaisuus ei hallituksen koostumuksessa riitä, vaan asiakkaan kannalta olisi hyvä, että hallituksesta löytyisi edustusta myös eri ikäisistä ja eri ammatti- ja koulutustaustan omaavista ryhmistä.

Monimuotoinen hallitus osaa reagoida nopeammin ajankohtaisiin megatrendeihin ja pystyy esimerkiksi suhtautumaan digitalisaatioon joustavammin. Verkkopalvelujen lisääntyminen on monella alalla muuttanut tuoterakenteen täysin, vastaamaan kenties paremmin siihen, mitä asiakkaat odottavat.