Pekka Lundmark: ”Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii aktiivista innovaatiotoimintaa”

Fortumin innovaatiotoiminnan lähtökohtana on rakentaa puhtaampaa tulevaisuutta ja parantaa resurssitehokkuutta. Kehitystyön moottorina toimii energia-alan muutos – ilman uusia avauksia on vaikea pysyä kilpailussa mukana.

Puhtaan energian ja kiertotalouden puolestapuhujaksi nousseessa Fortumissa innovaatiotoimintaa johdetaan avoimen innovaation periaatteiden mukaisesti. Konsernitasolla innovaatiotoiminnasta vastaa Innovation & Venturing -yksikkö, joka keskittyy etsimään uutta liiketoimintaa kasvuyrityshankkeiden avulla. Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan yrityksessä on tehty paljon yhteistyötä kasvuyritysten ja tutkimuslaitosten kanssa sekä sijoitettu sisäisiin kasvuyrityksiin.

”Tavoitteena on rakentaa uutta merkittävää liiketoimintaa, joka tukee sopivasti jo olemassa olevaa, mutta toisaalta turvaa yrityksemme jatkuvuuden muuttuvassa liiketoimintaympäristössä”, Lundmark linjaa.

Uudet innovaatiot kilpailukyvyn edellytys

Fortumin innovaatiotoiminnan lähtökohta on edistää hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamista ja menestyä samalla itse. Fortum on sijoittanut 150 miljoonaa euroa Valo Ventures -kasvuyritysrahastoon, joka etsii maailmalta lupaavimpia startupeja.

Pekka Lundmark

”Tavoitteemme on luoda nopeasti kasvavia startupeja, jotka voivat auttaa ilmastomuutoksen torjumisessa ja resurssitehokkuuden parantamisessa. Rakennamme puhtaampaa maailmaa, mutta emme voi tehdä sitä yksin”, Lundmark sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan energia-alan muutos on johtanut siihen, että innovaatioilla on keskeinen merkitys kilpailukyvyn luomisessa. Markkinamallit ja sääntely muuttuvat, uusiutuvan energian rooli kasvaa, sähkönhinnan ennustaminen vaikeutuu ja digitalisaatio sekä uudet liiketoimintamallit ja teknologiat muokkaavat toimialaa.

”Dataa, tekoälyä ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävät kasvuyritykset muokkaavat voimakkaasti kaikkia toimialoja. Isojen yritysten täytyy olla innovaatiotoiminnassaan erityisen aktiivisia pysyäkseen kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.”

Energia-alalla edessä mullistavia innovaatioita

Lundmark uskoo, että energia-alalla nähdään lähitulevaisuudessa monenlaisia innovaatioita. Tärkein toimintamalleja uudistava tekijä on digitalisaatio, joka ulottuu useille osa-alueille muun muassa sähkön tuotannossa ja kulutuksessa.

”Digitalisaatiolla voidaan saavuttaa tarpeellisia joustoja energiajärjestelmään esimerkiksi kysyntäjouston, tuotannon optimoinnin ja ennakoivan kunnossapidon avulla.”

Muita lähitulevaisuudessa käännekohdan saavuttavia innovaatioita ovat Lundmarkin mukaan sähköinen liikenne, energiavarastot – erityisesti Li-ion ja siitä seuraava akkusukupolvi – sekä merituulivoima valtamerten rannikkoalueilla. Pidemmän tähtäimen innovaatioalueiksi Lundmark nostaa esimerkiksi vedyn ja hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä biotalouden uudet ratkaisut.

Hallitukselta odotetaan ohjausta ja sparrausta

Yhtiöiden hallituksilla on innovaatiotoiminnassa merkittävä rooli. Oleellista on Lundmarkin mukaan se, että hallitus ymmärtää innovaatiotoiminnan tärkeyden yhtiön tulevaisuuden kannalta – sekä toiminnan pitkäjänteisyyden.

”Johto odottaa ohjausta, sparrausta ja kokemuksia muilta toimialoilta ja muista yrityksistä. Tärkeää on myös se, että hallitus seuraa aktiivisesti keskeisiä innovaatiohankkeita.”

Hallituksen sekä yritysjohdon vastuulla on varmistaa innovointityölle myös riittävät resurssit ja valvoa, että elinkelvottomista hankkeista osataan luopua ajoissa.

Koronapandemia luo pysyviä innovaatiovaikutuksia

Globaali koronapandemia vaikuttaa myös energia-alan innovaatioprosesseihin. Alalla on jo varauduttu tilanteisiin, joissa laitosten huoltohenkilöt eivät sairastumisten tai liikkumisrajoitusten vuoksi pääse fyysisesti työpaikalle. Ratkaisuja haetaan myös tilanteisiin, joissa operatiiviseen toimintaan ei ole olemassa valmiita etätyömalleja.

”Pystymme toivottavasti ratkaisemaan näitä haasteita uudenlaisilla digitaalisilla ratkaisuilla ja osa näistä ratkaisuista tulee varmasti muuttamaan toimintaamme myös pysyvästi.”

 

Viisi vuotta Fortumin toimitusjohtajana toiminut Pekka Lundmark siirtyy syyskuussa 2020 Nokian toimitusjohtajaksi. Haastattelun laajempi versio julkaistaan Boardview-lehden numerossa 1/2020 kesäkuussa.

 

Teksti: Kaisa Ihalainen