Case Digia: Kulttuuri kasvukäänteen takana

DIF-aamiaisella 12.3.2024 saimme kuulla tarinan Digian kasvukäänteen takaa. Pörssiklubilla järjestetyssä tilaisuudessa puhuivat Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta ja henkilöstöjohtaja Pia Huhdanmäki.

Ohjelmisto- ja palveluyritys Digian muutosmatka alkoi vuonna 2015 hallituksen tekemän tilanneanalyysin pohjalta. Jo seuraavana vuonna Digian kaksi eriprofiilista liiketoimintaa eriytettiin omiksi yhtiöikseen, Qt Groupiksi ja Digiaksi. Näin kummallekin liiketoiminnalle luotiin paremmat lähtökohdat menestyä ja kasvaa.

Digian muutosmatkan suunta ja selkeät tavoitteet määriteltiin kasvustrategiassa vuonna 2016. Digia lähti tuolloin tavoittelemaan kunnianhimoista 15 prosentin vuosikasvua. Digian kaltaiselle yritykselle kasvu merkitsi myös henkilöstömäärän kasvua. Siispä strategian toteuttamisen keskiöön nousi yrityskulttuuri ja sen tietoinen johtaminen.

Digian yrityskulttuuriprojektista kertoi tarkemmin henkilöstöjohtaja Pia Huhdanmäki. Digian kulttuuria lähdettiin määrittelemään ja rakentamaan heti alusta alkaen henkilöstön kanssa ja henkilöstöä varten. Johtoajatuksena oli kysymys: Millainen kulttuuri auttaa digialaisia onnistumaan? Kulttuurimuutoksen taustalla oli myös vahva ajatus, että kulttuuri ei vain tapahdu, vaan sitä voi ja pitää johtaa tietoisesti toivottuun suuntaan.

Muutosmatkan tuloksena Digialle muodostui kulttuuri, jonka ytimessä ovat oppiminen, jakaminen, rohkeus ja ammattiylpeys. Kulttuuri on Digian arjen toiminnanohjausjärjestelmä, joka ohjaa valintoja ja jonka tuotekehitykseen kaikki osallistuvat.

Digian käänne kasvu-uralle onnistui myös taloudellisten lukujen valossa. Jälkikäteen voi analysoida myös hallituksen roolia muutoksen yhtenä tekijänä.

Hallituksen lisäarvoa tuova toiminta yrityksen uudistamisessa on:

  • kyky analysoida ja ymmärtää liiketoiminnan tilanne ja käynnistää tarvittavia strategisia muutoksia
  • valita tilanteeseen sopiva toimitusjohtaja
  • kommunikoida johdolle haluttu suunta ja tavoitteet selkeästi
  • tukea toimivan johdon muutostoimia pysyen valitulla linjalla
  • tunnistaa kulttuurin arvo ja asettaa sille tavoitteet, mittarit ja seuranta.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).