DIFFuture: Miten rakentaa hyvä hallitus?

DIFFuture-ohjelman osallistujat kokoontuivat 13.3.2024 pohtimaan, miten rakennetaan hyvä hallitus. Vuorovaikutteisen tilaisuuden vetivät Heidrick & Strugglesin asiantuntijat Merja Eskola ja Matti Takala.

Tilaisuuden aihe herätti vilkkaan keskustelun, jossa pohdittiin muun muassa hallitusten tulevaisuuden osaamisprofiileja, puheenjohtajan merkitystä, uusien jäsenten perehdytystä ja seuraajasuunnittelua. Paine hallitusten monimuoitoisuudelle on kasvussa. Suomessa hallitusjäsenten taustoissa on perinteisesti korostunut toimitusjohtajakokemus, mutta kiintiödirektiivin seurauksena hallitusjäsenten taustat väistämättä monimuotoistuvat.

Hyvä hallitus on enemmän kuin osiensa summa. Hyvässä hallituksessa kokoonpano ja jäsenten kokemus- ja osaamispohja heijastelevat yhtiön strategiaa, hallituksen prosessit ja käytännöt tukevat tehokasta päätöksentekoa, jäsenet täydentävät toisiaan ja toimivat dynaamisena tiiminä ja myös seuraajasuunnittelulle on luotu käytännöt. Maailmanluokan hallitus on mukautuva, strategiesti kyvykäs ja se heijastaa ja vahvistaa yrityksen positiivista kulttuuria ja arvoja.

Alustusten ja keskustelun jälkeen osallistujat jakaantuivat pienryhmiin tekemään case-tehtäviä, joissa muun muassa analysoitiin ja arvioitiin esimerkkiyritysten hallituskokoonpanoja. DIFFuture-osallistujien lisäksi tilaisuudessa oli mukana muutamia DIFin jäseniä.

Merja Eskola Heidrick & Strugglesilta veti vuorovaikutteisen alustuksen päivän teemaan.

 

Pienryhmät esittelivät case-tehtävien tuloksia.