DIFin vuosiseminaari – Oodi vastuulliselle toimitusketjulle

DIFin vuosiseminaari pidettiin keskustakirjasto Oodissa 5.5.2022. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Deloitten kanssa. Vuosiseminaarissa käsiteltiin DIFin toisen vuosineljänneksen teemaa Hallitus ja vastuullisuus.

Seminaarin avasi Deloitte Suomen toimitusjohtaja Timo Pitkänen. Hän painotti, että vastuullisuus on tänä päivänä bisneksen imperatiivi. On meidän päätettävissämme, miten vastuullisuuden oodi eli ylistyslaulu soi hallitushuoneissa.

Deloitte Globalin hallituksen puheenjohtaja Sharon Thorne herätteli esityksellään ymmärtämään ilmasto- ja ympäristökriisin vakavuuden. Ilmastonmuutos vaikuttaa liiketoimintaan laajasti, kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja. Kuilu ilmastotavoitteiden ja toimien välillä on suuri. Yrityksillä on avainrooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Yritysten hallitukset taas ovat siinä asemassa, että ne voivat katsoa kauemmas ja tuoda erilaisia näkemyksiä toimivan johdon tueksi. Hallitusten pitää haastaa johtoa ja kysyä vaikeita kysymyksiä.

Seuraavaksi Sharon Thorne ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf keskustelivat vastuullisuudesta ja resilienssistä kriisiaikoina. Vastuullisuuden on oltava yrityksen strategian ytimessä ja siten vahvasti myös hallituksen työn keskiössä. Esimerkiksi Nokialla vastuullisuusasiat ovat kaikkien hallituksen valiokuntien asialistoilla.

Kokonaisvaltaisesti on katsottava myös päästöjä. Tyypillisesti yrityksen omasta toiminnasta ja energiankulutuksesta aiheutuvat päästöt (scope 1 ja 2) ovat murto-osa verrattuna scope 3 -luokan päästöihin, joihin luetaan koko arvoketjusta aiheutuvat päästöt, kuten esimerkiksi tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt. Tästä seuraa, että suurin vaikutus on saavutettavissa auttamalla muita vähentämään päästöjä.

Lisäksi Deloitten Sami Laine kertoi vastuullisesta toimitusketjusta, kuulimme Jussi Herlinin ajatuksia hallituksen roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa videon välityksellä ja Stora Enson yritysvastuujohtaja, Fortumin hallituksen jäsen Annette Stube puhui vastuullisuustavoitteiden vaikutuksista strategiaan ja toimintaan käytännössä. Heidän puheenvuorojensa lisäksi tilaisuudessa esiteltiin Deloitten Board Climate Survey -tutkimuksen tuloksia. Tilaisuuden juonsi Deloitten Suomen vastuullisuusliiketoimintaa vetävä Anne-Maria Flanagan. Seminaarin päätteeksi nautittiin musiikista ja vapaasta seurustelusta.

Seminaarin esitysmateriaalit ovat DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).