DIFin vuosiseminaari ratkoi hallituksen huomisen haasteita

DIFin vuosiseminaari pidettiin Valkoisessa Salissa 14.5.2024 heti DIFin vuosikokouksen jälkeen. Tilaisuus järjestettiin yhdessä EY:n kanssa. Vuosiseminaarin otsikko oli Huomisen hallituksen haasteet ja mahdollisuudet – miten pysyä mukana muutoksessa? Seminaarin ohjelma noudatteli DIFin alkuvuoden teemoja Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö sekä Hallitus ja vastuullisuus.

EY Suomen hallituksen puheenjohtaja Heikki Ilkka avasi seminaarin ja kutsui lavalle ensimmäisen puhujan Oliver Jonesin (EY Global SaT Markets, Sustainability and Geostrategy Leader).

Jonesin esityksen ydinkysymys oli, kuinka menestyä globalisaation uudella aikakaudella. Geopoliittinen epävarmuus on kasvanut jyrkästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Myös yritysjohtajat ovat nyt heränneet ottamaan huomioon geopoliittiset liiketoimintariskit.

Globalisaation tilaa heiluttavia tekijöitä ovat muun muassa protektionismin nousu, kansainvälisen kaupan keskittyminen ja tuotannon siirtyminen lähemmäs loppumarkkinoita, suorien ulkomaaninvestointien hajauttaminen ja kauppaliittojen vahvistuminen.

Oliver Jones

Vuonna 2024 yli puolet maailman väestöstä äänestä vaaleissa. Geopoliittisesti vuoden merkittävimpiä vaaleja ovat Yhdysvaltain presidentinvaalit, Intian ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaalit sekä EU:n parlamenttivaalit. Supervaalivuosi on myös epävarmuuden vuosi.

Muutokset tuottavat riskien ohella myös mahdollisuuksia. Geopolitiikkaa ei voi enää jättää huomiotta strategisessa päätöksenteossa. Hallituksen ja johdon on pohdittava, miten geopoliittiset muutokset voivat vaikuttaa omaan yritykseen ja sen liiketoimintaan. Tarpeen voi olla myös rakentaa prosessi, jolla geopoliittisia riskejä tunnistetaan ja seurataan, niiden vaikutuksia arvioidaan ja hallitaan, ja tämän myötä liitetään osaksi strategista päätöksentekoa. Menestyvässä strategiassa on löydettävä tasapaino riskien ja mahdollisuuksien välillä.

Raija-Leena Hankonen-Nybom

Raija-Leena Hankonen-Nybomin puheenvuoro käsitteli hallitustyöskentelyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Lukuisten toimintaympäristön muutosten myötä hallitustyössä on viime aikoina korostunut huolehtiminen taloudellisesta liikkumavarasta, muutosten ennakointi, riskienhallinta, mahdollisuuksien tunnistaminen muutostilanteissa ja strategian arviointi. Hankonen-Nybom korosti erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestointien tärkeyttä.

Muutostilanteissa korostuu hallituksen ajan tasalla pitäminen ja päätöksenteon varmistaminen nopeallakin rytmillä. Puheenjohtajan rooli on keskeinen johdon ja hallituksen keskusteluyhteyden ylläpitämisessä. Yksi muutoksenhallinnan avainkysymyksiä on, miten hallitus saa parhaan ja objektiiviseen tietoon pohjautuvan kuvan käsillä olevasta aiheesta.

Tulevaan voi varautua kehittämällä muutosvalmiuksia koko organisaation tasolla, hallituksen tasolla ja yksilötasolla. Hallituksen jäsenen on syytä pitää oma osaaminen ajan tasalla ja suhtautua avoimesti uusiin ilmiöihin ja erilaisiin näkökulmiin.

Seminaarin toisella puoliskolla kuultiin EY:n tilintarkastuspartnerin Mikko Järventaustan alustus, jossa hän kertoi kahden EY:n selvityksen tuloksista. Ensimmäisessä oli selvitetty hallituksen painopisteitä EMEIA-tasolla. Hallitusten huomio kohdistuu vuonna 2024 tekoälyn riskeihin ja mahdollisuuksiin, henkilöstöstrategiaan, talouteen ja sääntelyyn, kestävyysasioiden strategiseen merkitykseen sekä toimitusketjuihin ja hankintastrategiaan.

Toinen EY:n selvityksistä pureutui siihen, miten hallitukset voivat luoda arvoa ja rakentaa voittavia strategioita kestävyysseikkojen pohjalta. Tuloksista käy ilmi muun muassa, että hallituksen jäsenet eivät koe saavansa tarpeeksi tietoa ESG-asioista.

Järventaustan puheenvuoroa seurasi paneelikeskustelu, johon Järventaustan seuraksi liittyivät Joakin Frimodig ja Jyri Luomakoski. Keskustelun moderaattoreina toimivat Heikki Ilkka ja EY Suomen toimitusjohtaja Mikko Äijälä.

Seminaarin esitysmateriaalit ovat DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).