Hallitus valmiina vihreään investointiaaltoon

DIF-aamiaisella 27.2.2024 keskusteltiin vihreän siirtymän investoinneista Hannes Snellmanin johdolla. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Hannes Snellmanin Katja Perätalo avasi tilaisuuden ja toimi puheenjohtajana paneelissa, jossa aiheesta keskustelivat Petri Jokinen (private investor, advisor, ex-Neste) sekä Janne Pekkala (senior project manager, Flexens Oy Ab).

Vihreä siirtymä on aiheuttamassa investointien aallon kaikilla teollisuuden aloilla. Uusiutuvan energian voimalaitosprojektien lisäksi vihreän siirtymän investointihankkeet kattavat muun muassa päästöjä vähentävät teollisuuden projektit, vetyteknologiahankkeet, akkumateriaalihankkeet ja biotuotteet.

Vihreää siirtymää edistäviä teollisia investointeja koskevat samat lainalaisuudet kuin mitä tahansa teollisia investointeja. Projektit ovat taloudellisesti merkittäviä ja niiden toteutus monimutkaista. Miten hallitus voi vaikuttaa hankkeiden onnistumiseen?

Muutama nosto paneelikeskustelusta:

  • Hankkeen valmisteluun kannattaa panostaa niin ajallisesti kuin laadullisesti, koska kaikkein tärkein työ hankkeen onnistumisen kannalta tehdään jo valmisteluvaiheessa. Valmistelu pitää kuitenkin osata myös lopettaa ja lyödä lukkoon esimerkiksi raaka-ainevalinnat ja tuotespesifikaatiot. Muutoin on riskinä, että valmistelussa palataan taaksepäin.
  • Vihreän siirtymän hankkeissa on tavallista useammin kysymys uusista teknologioista tai aiemmin hyödyntämättömistä raaka-aineista. Tästä seuraa enemmän epävarmuutta ja riskejä. Riskien hallintaan on myös tarjolla vähemmän eväitä, kun kenelläkään ei vielä ole kokemusta vastaavista hankkeista. Myös regulaatio korostuu vihreän siirtymän projekteissa.
  • Hankekoon kasvaessa kasvaa myös vaikeusaste. Mitä pidempi hanke, sitä varmemmin tulee eteen yllätyksiä ja täysin ulkopuolisia vaikutuksia, sellaisia lisäepävarmuuksia, joita ei huolellisella valmistelullakaan voi torjua. Siksi esimerkiksi hanketiimin, kumppaneiden ja urakoitsijoiden valinnassa on painotettava kokemusta vastaavan kokoluokan hankkeista.
  • Toteutusvaiheen ohjauksessa hallituksen on tiedostettava hankkeen prioriteetit. Onko hanke esimerkiksi aikakriittinen tai kustannuskriittinen? Onnistumisen tekijät vaikuttavat siihen, millaisia päätöksiä ja kompromisseja toteutusvaiheessa tehdään.

 

Linkki webinaaritallenteeseen löytyy jäsensivuilta. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)