Immateriaalioikeudet ovat myös hallituksen asia

Rainer Hilli

”Aineeton omaisuus on tärkeimpiä omaisuuseriä elinkeinoelämässä, joka suuntautuu yhä enemmän palvelu- ja digitalisoituun talouteen. Aineeton omaisuus on yli puolet EU:n yhtiöiden arvosta ja jatkaa kasvamistaan.” Näillä sanoilla alkaa DIF-tietopankin osa IPR-strategia hallituksen työkaluna.

Immateriaalioikeuksista eli IPR:sta keskusteltiin DIF-aamiaisella 3.4.2019 Roschierin johdolla. Yritysten arvon muodostuksessa immateriaalioikeuksien merkitys kasvaa yhä, ja siksi ne on nostettava myös hallitusten pöydille.

DIF:n immateriaalioikeuksien Senior Advisor Kaisa Olkkonen perusteli tarkemmin, miksi hallituksen tulee ottaa immateriaalioikeudet agendalleen. Immateriaalioikeuksien kannalta olennaiset seikat vaihtelevat suuresti yritysten ja toimialojen välillä. Jonkin yrityksen koko tuote voi perustua aineettomiin oikeuksiin, mikä tekee immateriaalioikeuksista merkittävän riskitekijän. Olkkonen korosti, että immateriaalioikeudet on syytä integroida osaksi yrityksen strategiaa. IPR-strategia toimii päätöksenteon tukena esimerkiksi silloin, kun päätetään oikeudenkäynnin aloittamisesta. Oikeusprosessit IPR-asioissa ovat yleensä pitkiä ja kalliita.

Tiina Lencioni

Roschierin IPR-praktiikkaa vetävä Rainer Hilli kävi läpi immateriaalioikeuksien perusteita ja erilaisia suojaustapoja, joihin lukeutuvat patentit, tavaramerkit ja mallioikeus. Immateriaalioikeuksiin lasketaan myös tekijänoikeudet, ja niitä lähellä olevia oikeuksia ovat liikesalaisuudet sekä oikeus dataan.

Immateriaalioikeuksien suojaamisen kääntöpuolena ovat niihin liittyvät riskit. Esimerkiksi patentoinnissa on huomioitava, että patentti voidaan julistaa mitättömäksi tai kilpailijat voivat kiertää patentin. Pitääkseen kiinni tavaramerkin suojasta sitä tulee myös hyödyntää. Yksi riski on myös se, että tulee loukanneeksi jonkin toisen immateriaalioikeuksia.

Tiina Lencioni vastaa Marimekon IPR-salkusta, johon kuuluu Marimekko-brändin lisäksi muun muassa kuvioita, muotoilua, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia. Marimekon kilpailuedun ytimessä on uniikki design, joten IPR-oikeuksien suojaus on sille merkittävä investointi ja tärkeä osa riskienhallintaa. Marimekko hyödyntää IPR-oikeuksiaan myös lisensoimalla, josta esimerkkejä ovat muun muassa yhteistyöt Uniqlon ja Cliniquen kanssa. IPR-strategian myötä Marimekon johto ja hallitus sitoutuivat IPR-asioihin ja ovat niissä nyt entistä proaktiivisempia.

Ia Adlercreutz

DIF:n jäsenen kommenttipuheenvuorosta vastasi Ia Adlercreutz, joka näkee immateriaalioikeudet brändijohtamisen työkaluna. Brändi määrittää yrityksen olemassaolon syyn ja läpäisee koko liiketoiminnan. Vahvan brändin määritelmä auttaa ajattelemaan, mitä IPR-asioissa on otettava huomioon. Adlercreutz muistutti myös, että IPR on työkalu koko brändille, ei vain lakimiesten juttu.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).