Mikä tekee hyvän hallituksen ja puheenjohtajan?

DIF-aamiaisella 31.5.2024 keskusteltiin hallituksen dynamiikasta ja puheenjohtajan roolista Egon Zehnderin johdolla.

Egon Zehnderin Karoline Vinsrygg kävi läpi hallituksen ja puheenjohtajan menestystekijöitä.

Hyvä puheenjohtaja on taitava hallitsemaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Hän ei korosta itseään vaan ottaa mentorin kaltaisen roolin suhteessa hallituksen jäseniin ja toimitusjohtajaan. Lisäksi hän on ESG-asioiden ja transformaation puolestapuhuja.

Hyvä puheenjohtaja luotsaa hallituksen työskentelyä niin, että hallitus pysyy asiassa ja aikataulussa sekä saavuttaa yhteisymmärryksen päätöksenteossa. Puheenjohtaja pitää huolen siitä, että kaikki jäsenet saavat äänensä kuuluviin. Lyhyesti sanottuna puheenjohtajan tavoite on, että hallitus tuottaa yritykselle mahdollisimman suuren arvon.

Menestyvien hallitusten ytimessä on puheenjohtajan ja toimitusjohtajan hyvin toimiva suhde ja yhteistyö. Oleellista on, että puheenjohtaja löytää tasapainon siinä, kuinka paljon hän haastaa ja kuinka paljon tukee toimitusjohtajaa.

Karoline Vinsrygg

Vinsrygg puhui myös hallituksen vuorovaikutuksesta ja haastoi hallituksen jäseniä pohtimaan käyttäytymistapojaan konfliktitilanteissa. Onko tapanasi esimerkiksi kilpailla, vältellä, sovitella tai hakea kompromissia ristiriitatilanteissa? Jokainen voi miettiä omaa tyypillistä suhtautumistapaansa ja tulemalla siitä tietoiseksi pyrkiä valitsemaan tyylinsä tilanteen mukaan.

Leena Niemistö kertoi kokemuksistaan hyvin ja heikommin toimivista hallituksista keskittyen puheenjohtajan rooliin.

Hyvä puheenjohtaja on energisoiva toimitusjohtajan sparraaja ja rakentava viestijä, joka arvostaa erilaisuutta. Hän on johdonmukainen ja tehokas päätöksentekijä, joka on tarpeeksi nöyrä oppimaan virheistään.

Puheenjohtajan onnistuminen edellyttää omistajien, kollegoiden ja toimitusjohtajan luottamusta. Luottamuksella puheenjohtaja lunastaa valtuudet toimia tehtävässään. Puheenjohtajan on myös siedettävä painetta ja oltava valmis käyttämään riittävästi aikaa myös kokousten ulkopuolella.

Esimerkkeinä puheenjohtajan puutteista Niemistö mainitsi muun muassa ymmärtämättömyyden hyvästä hallintotavasta, suosikkien valitsemisen, epäasiallisen käytöksen johtoryhmän tai hallituksen jäsentä kohtaan, liiallisen miellyttämisen tarpeen, kokousajan tehottoman johtamisen ja sen, että puheenjohtajan ja toimitusjohtajan roolit menevät sekaisin.

Anna Lindén

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Anna Lindén. Hän nosti esiin kolme asiaa menestyksekkään hallitustyön taustalla: psykologinen turvallisuus, diversiteetti sekä keskittyminen strategiaan ja tulevaisuuteen. Puheenjohtaja on avainasemassa näiden kolmen ulottuvuuden toteutumisessa.