Mistä on tulevaisuuden voittavat yritykset tehty?

DIF-aamiaisella 22.9.2021 keskusteltiin Futuricen johdolla tulevaisuuden yrityksen menestystekijöistä otsikolla ”Voittava yritys 2030.” Mitä yrityksissä pitää tehdä nyt ja millaisia kyvykkyyksiä rakentaa, jotta ne menestyvät vielä kymmenen vuoden päästä?

Futuricen strategia- ja kulttuurijohtaja Eeva Raita puhui makrovoimista, jotka vaikuttavat yrityksiin tulevaisuudessa. Niistä yksi on työn uudelleenmuotoilu: Mitä tulevaisuuden työ on ja miten työssä opitaan? Siihen kulminoituu myös yksi yritysten keskeisistä tulevaisuuden haasteista: työntekijäkokemuksen muotoilu. Kuinka luoda merkityksellisyyden tunnetta ja saada ihmiset innostumaan työstään? Miten teknologiaa hyödynnetään työntekijäkokemuksen mittaamisessa ja parantamisessa? Keinoja voi löytyä esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämiseen käytetyistä työkaluista. Raita kannustaakin hallituksia miettimään, miten niiden tekemät päätökset vaikuttavat työntekijäkokemukseen.

Tuomas Syrjänen

Myös Tuomas Syrjänen nosti alustuksessaan keskiöön ihmisen kysymällä heti kärkeen, rakennetaanko organisaatioita ihmisten energiatasojen vai johdon kontrollintarpeen kautta? Auttavatko yrityksen IT-järjestelmät ihmistä onnistumaan työssään vai ovatko ne olemassa prosessien valvontaa varten?

Tulevaisuuden menestyksen ratkaisee pitkälti yrityksen kyky valjastaa teknologia liiketoimintamallin uudistamiseen. Data ja tekniikka eivät pelkästään riitä, vaan niitä on hyödynnettävä johtamiskäytäntöjen uudistamisessa saaden sitä kautta ihmiset mukaan muutokseen.

Paneelikeskustelussa kuultiin TYÖ2030-hankkeen ohjelmajohtajaa Sanna Kulmalaa, Fujitsu Finlandin toimitusjohtajaa Simo Leistiä ja Hartwall Capitalin Managing Directoria Niko Mokkilaa. Kestustelua moderoi Nadia Karolainen Futuricelta. Panelistit näkivät tulevaisuuden menestystekijöinä muun muassa osaamisen ja kulttuurin, uudistumis- ja innovointikyvyn sekä ylimmän johdon teknologiaosaamisen.

Mitä yritysten tulisi priorisoida tulevaa ajatellen? Leisti peräänkuuluttaa fokusta: Koko ajan on mietittävä, mikä oikeasti tuottaa yritykselle lisäarvoa. Mokkila keskittyisi muutosjohtamisen struktuurien luomiseen. Kulmalan mukaan tärkeintä on toimia resurssiviisaasti ja huolehtia inhimillisestä pääomasta.

Vilkkaan keskustelun ja yleisön kysymysten jälkeen Tuomas Syrjänen tiivisti aamun annin seuraavasti: Ihmisten asiat eivät ole vain HR:n asia. Teknologia ei ole vain IT:n asia. Nämä ovat yrityksissä kaikkien asioita.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa artikkelin alla (edellyttää kirjautumisen).