Sidosryhmät mukaan vastuullisuustyöhön

Kuvassa vasemmalta Heikki Malinen, Annareetta Lumme-Timonen, Katri Viippola, Mikko Nieminen ja Tiina Puukkoniemi.

DIF-aamiaisella 13.10.2021 keskusteltiin vastuullisuustyöstä sidosryhmien näkökulmasta. Aamun ohjelmasta vastasi PwC.

PwC:n toimitusjohtaja Mikko Nieminen ja yritysvastuun raportointi- ja varmennuspalveluiden vetäjä Tiina Puukkoniemi avasivat ja alustivat tilaisuuden. Sidosryhmät ovat merkittävässä roolissa yrityksen menestyksessä, sillä ne ovat ryhmiä, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa tai jotka jollain tavalla vaikuttavat yritykseen. Tänä päivänä sidosryhmät saattavat jopa äänekkäästi vaatia yritykseltä vastuullisuutta. Edelläkävijäyritykset kuuntelevat sidosryhmiltä kantautuvia signaaleja herkällä korvalla.

Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola kertoi eläkeyhtiön sidosryhmätyöstä yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskiössä on vastuullisuus. Vaikuttamisella vahvistetaan mainetta ja sidosryhmien luottamusta. Vastuullisuus muuttuu ajassa, yhteiskunnan ja ympäröivän todellisuuden määrittämänä. Pitkäjänteinen vastuullisuustyö näkyy lopulta myös taloudellisessa tuloksessa.

Yritysvastuu ei konkretisoidu ilman viestintää. Viestintä on välttämätöntä, jotta yritysvastuu muuttuu todeksi omassa organisaatiossa ja jotta vastuullisuusteot tulevat näkyviksi myös ulkoisille sidosryhmille. Viippola kehottaa kertomaan vastuullisuudesta todenmukaisesti, julistamatta ja tuomalla esiin käytännön toimia, myös keskeneräisiä asioita. Vastuullisuusraportoinnilla viestintää ei voi kuitata.

Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoi yhtiön ESG-sijoittajatarinasta. Toimitusjohtajataipaleensa alkumetreillä Malinen keskusteli Outokummun rahoittajien kanssa ja kuuli heidän viestinsä selvästi: Yhtiön on noustava oman sektorinsa johtavaksi vastuullisuustekijäksi tai muuten rahoituksen kustannukset nousevat. Sittemmin vastuullisuusasioihin ovat kiinnittäneet yhä vahvemmin huomiota myös sijoittajat.

Outokummun ESG-strategia on kunnianhimoinen. Tavoitteena on olla teräsalan huipulla vastuullisuudessa. Lähtökohdat ovat hyvät. Outokumpu on maailman johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja, jonka hiilijalanjälki on selvästi alle toimialan keskiarvon. Outokumpu on sitoutunut hyväksyttyyn tieteelliseen standardiin pohjautuvaan tavoitteeseen (Science Based Target) ja pyrkii pienentämään päästöjä koko arvoketjussa.

Työturvallisuudessa Outokumpu on jo nyt maailman hippuluokkaa. Henkilöstön monimuotoisuudessa on vielä tekemistä, mutta Outokummun pyrkimyksenä on luoda turvallinen työympäristö kaikille, vähemmistöt mukaan lukien. Hallinnoinnin näkökulmasta Malinen nostaa tärkeimmäksi asiaksi vastuullisuustavoitteiden sitomisen johdon palkitsemiseen.

Tilaisuuden antia kommentoi DIFin yhteisöjäsenen Solidiumin edustajana sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen. Hän nosti esiin kolme näkökulmaa: 1. Sidosryhmätyö on maineenhallintaa ja jatkuvaa vaikuttamista ja viestintää. 2. Sidosryhmätyön strateginen luonne tulee esiin siinä, ettei strategiaa pysty toteuttamaan ilman sidosryhmiä. Asiakkaan lisäksi on huomioitava koko yhteiskunta. Toimitusketjujen kautta kysymys nousee globaalille tasolle. 3. Sidosryhmätyön yhteys arvon muodostumiseen on yhä selkeämpi. Tulossa on valtavasti vastuullisuuteen liittyvää uutta sääntelyä, joka väistämättä vaikuttaa pääomamarkkinoiden toimintaan.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat DIFin jäsenten ladattavissa ohessa. Tilaisuuden webinaari-tallenne on katsottavissa jäsensivuilla. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)