Sijoittajat odottavat tarkempaa tietoa vastuullisuudesta

Jyri Luomakoski (vas.), Topi Manner ja Matti Ahokas keskustelivat vastuullisuudesta ja sijoittajaviestinnästä.

DIF-aamiaisella 30.11.2021 keskusteltiin muuttuvasta sijoittajaviestinnästä EY:n johdolla. Vastuullisuus ilmiönä on ollut vahvasti pinnalla viime vuosina. Samaan aikaan vastuullisen sijoittamisen suosio on ollut kasvussa. Tämä kehitys on muuttanut sijoittajien odotuksia koskien vastuullisuusraportointia ja -viestintää.

EY:n partneri Toni Halonen kävi alustuksessaan läpi ESG-raportoinnin nousua taloudellisen raportoinnin rinnalle. Vastuullisuustavoitteet ovat nousseet entistä keskeisempään rooliin niin yrityksissä kuin myös analyytikoiden ja instituutiosijoittajien analyyseissä yritysten pitkän aikavälin arvonluontikyvyn mittareina. Myös vastuullisuusraportointia koskeva sääntely on tiukentumassa. Tämä kehitys muuttaa sijoittajaviestinnän luonnetta, ja myös hallituksen rooli tavoitteiden asettamisessa ja viestimisessä markkinoille voi muuttua.

EY:n tekemän selvityksen mukaan sijoittajat kaipaavat vuosiraportointia tiheämpää ESG-asioiden raportointia, suurimpien ESG-riskien liputtamista sekä standardoitua ESG-tavoitteiden raportointia. Kestävyysraportoinnin standardointi on kuitenkin varsin monimutkainen kysymys.

Toni Halonen

Paneelikeskustelussa vastuullisuudesta ja sen myötä muuttuvasta sijoittajaviestinnästä ajatuksia vaihtoivat Finnairin toimitusjohtaja ja Elisan hallituksen jäsen Topi Manner, Fiskarsin hallituksen jäsen Jyri Luomakoski ja Nordean sijoittajasuhdejohtaja Matti Ahokas.

Keskustelussa puhuttiin muun muassa vastuullisuusraportoinnin standardoinnin haasteista, kun yhtiöt ovat ESG-näkökulmasta varsin erilaisia. Jonkinasteista standardointia kuitenkin tullaan varmasti näkemään. Paneeli oli kovin yksimielinen siitä, että vastuullisuusasiat ovat vahvasti läsnä hallitusten kokouksissa ja agendoilla. Tekemistä on vielä vastuullisuustavoitteiden sitomisessa palkitsemiseen, mitä myös sijoittajat vaativat enenevissä määrin. Lisäksi keskusteltiin vastuullisuusvaliokuntien tarpeellisuudesta ja todettiin, että niitä nähdään jatkossa enemmän yhtiöissä, joille ESG-asiat ovat keskeisessä roolissa.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).