Suomessa yritysten oman pääoman tuotto on heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa

Suomalaisilla yrityksillä on varaa tehostaa oman pääoman tuottoa dynaamisella taseen hallinnalla.

DIF:n ja Danske Bankin aamiaistilaisuudessa 7.3.2018 keskusteltiin finanssikriisin jälkeisestä talouden kehityksestä. DIF:n kommenttipuheenvuoron piti Senior Advisor Markku Pohjola.

Tilaisuudessa tarkasteltiin taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia talouden kehityksen makrokuvaan, yritysten finanssistrategioihin ja pääomamarkkinoihin.

Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti kävi läpi makroekonomisia näkemyksiä ja korkomarkkinoiden kehitystä pitkällä aikavälillä ja totesi, että korot todennäköisesti nousevat, kun noususuhdanne tasaantuu. Silti korot tuskin nousevat yhtä korkealle kuin viimeisen 20 vuoden aikana on nähty, sillä entisen kaltaista inflaatiokehitystä ei ole näkyvissä ja valtiot jatkavat vastuullista rahapolitiikkaa.

Petri Siponen

Danske Bankin Senior Strategic Advisor  Petri Siponen analysoi suomalaisten ja pohjoismaisten yritysten pääomarakennetta: Hän totesi, että finanssikriisin jälkeen Euroopan ja Yhdysvaltojen yritysten taloudet ovat palautuneet. Yhtiöt ovat kerryttäneet kassavaroja, maksaneet pois velkojaan ja jakaneet ylijääviä kassavaroja osinkoina ja kasvattamalla omaa pääomaa. Suomessa oman pääoman tuotto on pudonnut muiden Pohjoismaiden alle johtuen yrityskaupoista seuranneesta pienemmästä kassavarojen kasvusta ja pääomarakenteen (oma vs. vieras) tehottomasta hallinnasta.

Samoin käsiteltiin taseen optimointia suhteessa strategiaan: Tase tulisi optimoida suhteessa investointistrategiaan ja sitä kautta riskejä tulisi arvioida. Oman pääoman ja vieraan pääoman kustannuksia tulisi verrata ja sen perusteella päättää myös, milloin kassaa tulisi käyttää omien osakkeiden hankintaan tai ostoon.

Kommenttipuheenvuorossaan DIF:n Senior Advisor Markku Pohjola korosti, että yhtiön strategian tulee olla linjassa rahoitusmahdollisuuksien kanssa. Keskusteluun liittyi myös Timo Leino, joka painotti dynaamista taseenhallintaa. Lisää Leinon näkemyksistä voi lukea hänen blogikirjoituksestaan.

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten luettavissa tämän artikkelin yhteydessä (vaati kirjautumisen).