Talouden toipuminen takkuaa

DIFin perinteeksi muodostunut vierailu Suomen Pankkiin houkutteli 30. tammikuuta hallitusammattilaiset kuulemaan, missä Suomen taloudessa mennään ja miltä tuleva näyttää. Lisäksi kuultiin ajankohtaiskatsaus Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta.

Suomen talouden näkymistä ja pitkän aikavälin haasteista kertoi johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Suomen talous on taantumassa ja elpymistä saadaan vielä odottaa. Geopoliittinen tilanne vaikeuttaa ulkomaankauppaa ja julkisen talouden suunnanmuutos on odotettuakin vaikeampaa. Toisaalta inflaatio jatkaa hidastumistaan, mikä parantaa kotitalouksien ostovoimaa. Työttömyyden arvioidaan nousevan, mutta vain tilapäisesti.

Suomen kasvun eväät ovat vähissä. Ennakoivat indikaattorit eivät vielä osoita käännettä parempaan. Maltillisen talouskasvun arvioidaan kuitenkin käynnistyvän tämän vuoden lopulla. Pitkän aikavälin kasvun haasteita ovat Suomen väestökehitys ja koulutustaso.

Tuomas Välimäki

Euroopan keskuspankin rahapolitiikan viimeisimmistä käänteistä katsauksen tarjosi johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki.

Inflaatio hidastui viime vuonna selvästi. Tänä vuonna inflaatio hidastuu edelleen, kun tarjonnan pullonkaulat väistyvät kireän rahapolitiikan jarruttaessa edelleen kysyntää.

Kokouksessaan 25.1.2024 EKP:n neuvosto päätti pitää kolme ohjauskorkoa ennallaan. Ohjauskorot ovat tasolla, jolla niiden arvioidaan edistävän kahden prosentin inflaatiotavoitteen saavuttamista. EKP:n korkopäätökset perustuvat arvioon inflaationäkymistä, pohjainflaation dynamiikasta ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta.

Markkinakorot ovat pysyneet verrattain vakaina joulukuun jälkeen. Markkinat ennakoivat koronlaskuja tälle vuodelle.

DIFin puolesta kiitossanat lausui hallituksen puheenjohtaja Jussi Koskinen.

”Suomen Pankin vierailulla on kiva aloittaa vuosi. Saamme hyvän makroperspektiivin talouteen”, hän sanoi.

 

Tuomas Välimäen esitysmateriaali on ladattavissa täällä>