Tekoälyn mahdollisuudet ja uhat

DIF-lounaalla 28.2.2024 keskusteltiin tekoälystä Roschierin johdolla. Roschierin osakas Rainer Hilli avasi tilaisuuden ja osakas Mikko Alkio alusti aihetta lainsäädännön näkökulmasta.

Alkio kävi tiiviissä mutta kattavassa alustuksessaan läpi generatiivisen tekoälyn perusteet ja loi kuvan tilanteesta, jossa olemme poikkeuksellisen murroksen edessä. Tänä vuonna tekoäly kehittyy kiihtyvällä vauhdilla, se oppii nopeammin ja alkaa osata asioita paremmin kuin ihminen. Lainsäädäntö ei pysy tässä kehityksessä mukana, joten jokaisen yrityksen on mietittävä omaa strategiaansa ja pelisääntöjään suhteessa tekoälyyn.

Monet tekoälyyn liittyvät lainsäädännölliset kysymykset ovat vielä auki, koska sääntelyä vasta työstetään. Tekoälyn ja immateriaalioikeuksien rajapinnassa avoimet kysymykset ja riskit liittyvät liikesalaisuuksiin, patentteihin ja tekijänoikeuksiin. Huolena on immateriaalioikeuksien suojan mahdollinen heikentyminen tekoälyn myötä. Toisaalta on ratkaistava, voiko tekoälyn luoma sisältö tai teos olla tekijänoikeuden suojan alainen.

EU:n tekoälysäädös tulee Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi tämän kevään aikana. Tekoälysäädöksessä tekoälyjärjestelmiä arvioidaan niiden aiheuttamien riskien perusteella.

Paneelikeskustelussa Cargotecin kestävän liiketoiminnan kehitysjohtaja Soili Mäkinen sekä Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kertoivat kokemuksistaan tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnassa. DIFin Senior Advisor Kaisa Olkkonen toimi keskustelun moderaattorina.

Keskustelussa puhuttiin tekoälyn hyödyntämisestä ja mahdollisuuksista yrityksissä, tekoälyn ja luovien sisältöjen suhteesta, riskeistä ja uhkakuvista sekä hallituksen tekoäly-ymmärryksen tarpeesta.

Mikko Alkio

Todettiin muun muassa, että tekoäly on tehokas työkalu, jolla voi tehdä kaikenlaista, mutta aina ei ole syytä tehdä. Esimerkiksi taiteen tekemisen prosessi on aivan eri kuin tekoälyn luomistyö, joka tuottaa melko keskinkertaisia tuloksia.

Hallitusten on ymmärrettävä vähintään tekoälyn perusteet. Ymmärryksen on oltava sillä tasolla, että hallitus voi pohtia, mitä tekoäly tarkoittaa yrityksen todellisuudessa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Myös toimivan johdon kanssa kannattaa avata dialogi siitä, miten tekoälyä on yrityksessä lähestytty, onko sitä jo kokeiltu tai millaisia tuloksia on saatu. Iso tekoälyyn liittyvä riski on myös se, että sivuuttaa koko ilmiön täysin, jolloin putoaa varmasti kehityksen kärryiltä.

 

Tilaisuuden estitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).