Vierailu Elisalla: Hallituksen tulee arvioida ja tukea johdon strategista ajattelua

 

DIF x Elisa -vierailun aiheena 29.5. oli ”Johdon ja hallituksen välinen yhteistyö”. Osallistujat saivat tutustua ensin Jukka Nurmen johdolla showroomiin, jossa esiteltiin Elisan 5G-sovelluksia tapahtumatuotannosta etäohjattaviin traktoreihin ja sairaalarobotteihin. Tämän jälkeen toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila kertoi Elisasta ja Elisan strategiasta. Ennen yleisökysymyksiä DIFin kommenttipuheenvuoron piti Elisan hallituksen jäsen Kim Ignatius.

 

 

Ennakkoluulotonta kokeilua ja kehittämistä

 

Elisan strategian keskiössä on digitaalisten palvelujen liiketoiminnan kasvattaminen. Samoin pyritään lisäämään mobiilin ja kiinteän verkon palvelujen liikevaihtoa ja parantamaan toiminnan tehokkuutta ja laatua.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2022 seitsemän prosenttia, mikä on teleoperaattorien osalta merkittävä kasvu. Voidaankin puhua ennätysvuodesta. Yhtiön liikevaihto on reilut kaksi miljardia euroa. Digitaalisten palvelujen kasvu jatkuu. Esimerkiksi Elisa Viihde tuo liikevaihdosta 180 miljoonaa euroa, ja kilpailuetuna on ohjelmien lähes rajaton tallentamismahdollisuus. Kansainväliset digitaaliset palvelut ovat liikevaihdoltaan reilut 80 miljoonaa euroa, ja vuosikasvu on merkittävää (35 prosenttia vuonna 2022).

Elisa on lähtenyt rakentamaan uusia liiketoimintoja ennakkoluulottomasti. Mitä tarkoittaa uusien liiketoimintojen tekeminen; entäpä digitaalisten liiketoimintojen tekeminen ja kansainvälistäminen?

Oppiminen on tapahtunut yritysten ja erehdysten kautta.

Kun ollaankin ohjelmistoyritys, tarvitaan ihan eri tavalla ohjelmisto-osaamista kuin aiemmin.

 

Asiakaskeskeisyys, jatkuva parantaminen ja valmentava johtaminen

 

Elisa business system on yhtiön toiminnan viitekehys. Se rakentuu kolmesta asiasta: kulttuurista ja arvoista (hyvin asiakaskeskeinen, pitkäjänteinen ajattelu), jatkuvasta parantamisesta ja ketterästä, kokeilevasta innovoinnista (sata käytäntöä, joita on luotu 12 vuoden aikana) sekä ihmisistä ja johtamisesta.

Esimerkkejä käytännöistä ovat gemba walk, KATA sekä valmentava johtaminen. Gemba walk nojaa ajatukseen, että jalkaudutaan paikan päälle saadakseen ymmärrystä. KATA-malli kuvaa tavoiteorientoitunutta kehittämistä oppimisen kautta, pienin askelin kohti isoa tavoitetta nopeilla kokeiluilla. Valmentavan johtamisen tavoitteena on jalostaa valmennettavan ajattelua.

 

     

 

Tekoälyllä arvoa

 

Automaatio ja tekoäly ovat mahdollistamassa tehokkuutta ja laatua sekä hyötyjä asiakkaille. Esimerkiksi verkkovikojen ennustekyky yhtiössä on kehittynyt vuodesta 2010, kun asia otettiin pöydälle, siten, että nykyään jopa 98 prosenttia vioista saadaan hoidettua etukäteen ja suurin osa automaattisesti. 5G mahdollistaa paljon, ja puheen- ja tekstintunnistuksella pystytään tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Kyberturvapalvelut turvaavat, ja ohjelmisto-ohjatuilla verkoilla pilvisovellukset ovat tarjolla globaalisti. Älykäs datankäsittely ulottuu operaattoriasiakkaisiin ja teollisuuden puolelle. Esimerkkinä on muun muassa televerkon varavirran älykäs ohjausjärjestelmä, joka tasapainottaa sähköverkon toimintaa.

 

Toimitusjohtajan tulee tuntea hallituksen vakaa tuki

 

Mattilan mukaan hallituksen tärkein tehtävä on toimitusjohtajan valinta (ja erottaminen). Toimitusjohtajaa tulee motivoida ja kannustaa: toimitusjohtajan tulee tuntea hallituksen vakaa tuki.

Johdon tulisi pystyä esittämään päälinjat ja kommunikoimaan strategia selkeästi. Hallituksesta käsin ei voi mennä liikaa yksityiskohtiin. Hallituksen näkökulmasta strategiatyö tulisi olla ajatuksella: ”onko johdolla riittävästi strategista ajattelua taustalla ja miten voisin auttaa siinä”. Hallituksessa ei pureuduta paljoa niinkään itse strategian substanssiin, vaan on muistettava hallituksen rooli. On arvioitava johdon ajattelun kyvykkyyttä: onko strategiset valinnat hyvin valmisteltu ja onko tolkkua takana?

 

Luottamus on kulmakivi kaikelle yhteistyölle

 

Ennen yleisökysymyksiä Ignatius kommentoi johdon ja hallituksen välistä yhteistyötä muutaman kulmakiven kautta. Hän korosti ensinnäkin luottamusta, joka on kulmakivi kaikelle yhteistyölle. Toisekseen hän nosti esille diversiteetin: on tärkeää, että hallituksessa on kattavaa osaamista.

Diversiteetti niin osaamisalueiden kuin esimerkiksi sukupuolten tai kulttuurien kautta mahdollistaa aktiivisen, lisäarvoa tuovan kombinaation, keskustelun ja haastamisen. 

On katsottava nykyhetkeä mutta riittävästi myös tulevaa, ja vastuullisuusasiat on oltava pöydällä. Yhä enemmän hallituksen on myös huomioitava ja ymmärrettävä henkilöstöasioita: mikä henkilöstöä motivoi. 

”Sitten vain yhdessä eteenpäin!”

 

     

 

Mikä on Elisan liiketoiminnalle relevanttia – niin vastuullisuuden kuin teknologian hyödyntämisen osalta

 

Lopuksi yleisö pääsi kysymään ja kommentoimaan. 

Kysymyksiä esitettiin muun muassa vastuullisuudesta. Mattila nosti vastauksissaan esille vastuullisuustyön relevanttiuden yrityksen kannalta. Elisa haluaa olla luomassa digitaalisaatiolla kestävää tulevaisuutta; tämä on Elisan näkökulma. 

Vuonna 2009 Elisa asetti hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita, ja jo muutama vuosi sitten yhtiön toiminta on ollut hiilineutraalia. Science Based Targets ja YK:n kestävän kehityksen tavoitealueet ovat ohjanneet vastuullisuustyötä. Kestävyys ei ole vain ympäristöasioita. 

On pyritty katsomaan, mikä on Elisan liiketoiminnalle relevanttia ja missä voidaan tehdä hyvää tai pahaa. Yhteisesti valituille, YK:n tavoitealueista kumpuaville alueille on valittu kullekin kaksi tavoitetta. Haasteena on mitattavuus, ja tämän takia tavoitteet on linkitetty palkitsemiseen vain osittain.

Mattila toi esille vastauksissaan myös skenaariotyön tärkeyden. Kysymyksiä hän kommentoi lisäksi arvonluonnin kautta. Hallituksen tuoma lisäarvo syntyy jo siitä, että vie roolia systemaattisesti eteenpäin. Ei kannata yliyrittää – jo perusrooli tuo arvoa.

Yhtiön on koko ajan innovoitava arvo mielessä: mikä on asiakkaalle arvokasta ja kuinka voitaisiin luoda enemmän arvoa.

Teknologian hyödyntämisessä Mattila korosti koko teknologian kirjon hyödyntämistä yritykselle relevantista näkökulmasta: mitä tämä, esimerkiksi ChatGPT, tarkoittaa meidän yrityksen osalta. On peilattava siihen, mitkä ovat yrityksen tavoitteet, tilanteet ja ongelmat – missä yhteydessä olisi hyvä löytää teknologista apua? Tämä vaihtelee jopa saman toimialan yrityksillä. 

Organisaatio ei voi olla oppimassa kaikkea (teknologiaa) yhtä aikaa. On valittava, mikä on yhtiölle tarkoituksenmukaista.

 

Soita – tekoäly vastaa

 

Lopuksi: soittamalla numeroon 010 262 8587 voit kysyä mitä tahansa niin ChatGPT vastaa sinulle, kiitos Elisan (ja ChatGPT:n kehittäjien).