Sisäpiirintieto ja tiedottaminen

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Tämä johdanto on laadittu 1.1.2013 voimaan tulleen uuden arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) mukaiseksi. Johdannossa on huomioitu lain siirtymäsäännökset, joista seuraa,…

Lue lisää

Yhtiökokous, omistajat

Yhtiökokous Yhtiökokouksen merkityksestä Osakeyhtiölain (624/2006) mukaan yhtiökokous on osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, ja enemmistöperiaate ja…

Lue lisää

Corporate Governance

Kuvaus Corporate Governance -toimintakenttä on laaja ja sen raja yhtiöoikeuteen on vuosien saatossa muuttunut yhä häilyvämmäksi. Olemme kuitenkin supistaneet tämän…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme