Kyberturvallisuus hallituksen agendalla

Mitä Kyberturvallisuus on ja mikä meitä uhkaa? Kyberturvallisuus Kyberturvallisuus voidaan määritellä seuraavasti: Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja…

Lue lisää

IPR-strategia hallituksen työkaluna

Mikä on immateriaalioikeus (IPR)? Perinteisesti immateriaalioikeudet jaetaan Suomessa tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tekijänoikeus on oikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen, josta säädetään…

Lue lisää

Strategiatyö – implementointi

Strategian onnistunut toteuttaminen on vaikeaa   Strategian toteuttaminen koetaan haastavaksi, usein jopa epämääräiseksi ja uhkaavaksi. Laajat ylimmän johdon edustajien haastattelut…

Lue lisää

Strategiatyö – rakentaminen

Strategian rakentaminen erilaisissa tilanteissa: kaikki eivät sovi samaan muottiin   Jotta yrityksen strategia voi luoda kestävää kilpailuetua, se tulee räätälöidä…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme