Hallitus ja teknologia

IT-päätöksenteko hallituksen näkökulmasta Tietotekniikan rooli kasvaa Jokainen yritys on digitaalinen yritys. Näin ei ollut vielä 10 vuotta sitten, vaikka nyt…

Lue lisää

Kyberturvallisuus hallituksen agendalla

Mitä Kyberturvallisuus on ja mikä meitä uhkaa? Kyberturvallisuus Kyberturvallisuus voidaan määritellä seuraavasti: Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja…

Lue lisää

IPR-strategia hallituksen työkaluna

Mikä on immateriaalioikeus (IPR)? Perinteisesti immateriaalioikeudet jaetaan Suomessa tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tekijänoikeus on oikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen, josta säädetään…

Lue lisää

Strategiatyö – implementointi

Strategian onnistunut toteuttaminen on vaikeaa   Strategian toteuttaminen koetaan haastavaksi, usein jopa epämääräiseksi ja uhkaavaksi. Laajat ylimmän johdon edustajien haastattelut…

Lue lisää

Strategiatyö – rakentaminen

Strategian rakentaminen erilaisissa tilanteissa: kaikki eivät sovi samaan muottiin   Jotta yrityksen strategia voi luoda kestävää kilpailuetua, se tulee räätälöidä…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme