Kyberturvallisuus

Mitä Kyberturvallisuus on ja mikä meitä uhkaa? Kyberturvallisuus Kyberturvallisuus voidaan määritellä seuraavasti: Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja…

Lue lisää

IPR-strategia hallituksen työkaluna

Mikä on immateriaalioikeus (IPR)? Yleisesti immateriaalioikeudet jaetaan Suomessa tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tekijänoikeus on oikeus kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen, josta säädetään…

Lue lisää

Strateginen palkitseminen

Strateginen palkitseminen Näkökulmia strategiseen palkitsemiseen Organisaation palkitsemiseen liittyvän kehittämisen, päätöksenteon ja toimeenpanon tärkein tavoite on tukea omistaja- ja sidosryhmäarvon kasvua….

Lue lisää

Strategiatyö – implementointi

Strategian onnistunut toteuttaminen on vaikeaa Strategian toteuttaminen koetaan haastavaksi, usein jopa epämääräiseksi ja uhkaavaksi. Ylimmän johdon haastattelut tuovat ilmi, että…

Lue lisää

Strategiatyö – rakentaminen

Strategian rakentaminen erilaisissa tilanteissa: kaikki eivät sovi samaan muottiin Jotta yrityksen strategia voi luoda kestävää kilpailuetua, se tulee räätälöidä yrityksen…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme