Muotoilun avulla kilpailuetua vihreästä siirtymästä

Muotoilu on aina ollut merkittävässä roolissa suurten toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien murrosten selittäjänä, kiihdyttäjänä ja inhimillistäjänä.

Digitalisaatio käänsi perinteisen arvoketjun suunnan hankinnasta kuluttajaan ja toi kaikki tuotteet ja palvelut yhden klikkauksen päähän kuluttajalle. Kun ensimmäinen kohtaaminen brändin, organisaation ja kuluttajan välillä tapahtuu digitaalisesti, korostuu asiakaskokemuksen merkitys erottautumis- ja kilpailutekijänä. Huono asiakaskokemus karkottaa palvelun käyttäjät, oli kyseessä sitten pieni yritys tai maailmanluokan brändi.

Palvelumuotoilu (Service Design) ja digitaalisen käyttökokemuksen muotoilu (UX Design) syntyivät vastaamaan tähän tarpeeseen ja ovat tänään keskeinen osa uusien palveluiden ja liiketoimintamallien muotoilua (Business Design).

Nyt olemme jälleen uuden murroksen äärellä. Muiden globaalien haasteiden jalkoihin jäänyt vihreä siirtymä koskettaa kaikkia yrityksiä. Regulaatio tuo ESG:n vaatimukset johdon tuloskortteihin ja sitä kautta osaksi yritysten strategiaa.

Kyse ei luonnollisesti ole vain liiketoiminnasta vaan maapallon tulevaisuudesta.

Murros on aina mahdollisuus innovointiin, erottautumiseen tai uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. On tärkeää, että hallituksista löytyy riittävää osaamista ja näkemystä siitä, millaisia mahdollisuuksia vihreä siirtymä ja kiertotalous tarjoavat omalle yritykselle.

Kyse ei luonnollisesti ole vain liiketoiminnasta vaan maapallon tulevaisuudesta.

Tuotteiden valmistuksessa ympäristön kannalta tärkeät valinnat, kuten materiaalit, osien määrä, huollettavuus ja kierrätettävyys, jäävät liian usein taloudellisten tavoitteiden taakse tai vain muutaman edelläkävijäbrändin työlistalle. Vieläkin vähemmälle huomiolle jää tuotteen elinkaaren pidentäminen kiertotalouden tarjoamien uusien palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksien muodossa.

Kiertotalouden mukainen muotoilu (Circular Design) on kokonaisvaltainen lähestymistapa uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminamallien suunnitteluun, joka huomioi yrityksen tuottamat sekä aineelliset että aineettomat ratkaisut. Muotoilu eri muodoissaan on keino kiertotalouden täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Kestävästi järjestetty liiketoiminta yhdistettynä brändin puhuttelevaan missioon (Purpose) tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kertoa yrityksen vastuullisuustarina siten, että sijoittajien, sidosryhmien, henkilöstön ja asiakkaiden on helppo siihen samaistua. Näin tarina muuttuu valintakriteeriksi ja kilpailueduksi, erotuksena viestinnällä kuorrutetusta viherpesusta. Edelläkävijäbrändit korjaavat satoa seuraavien vuosien ajan. Suomella on mahdollisuus tässäkin toimia tiennäyttäjänä ja luoda samalla uutta merkitystä Finnish Design -käsitteelle.

Aiheesta lisää täältä:

No Bullsh*t! -vastuullisuustapahtuma yritysten omistajille ja ylimmälle johdolle Pikku Finlandiassa 6.9.2022. Tapahtumasta saat käytännön työkaluja vastuullisuuden johtamiseen ja vaikutusten mittaamiseen.

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta on ympäristöministeriön strategisen kiertotalousohjelman toimenpide, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Kohteena ovat yritykset, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta sekä strategisella että käytännön tasolla. Ohjelman toteutuksesta vastaavat Design Forum Finland ja Ethica Oy kumppaneinaan VTT, SYKE, Sitra, Frankly Partners, Miltton ja Alice Labs.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments