Vetelästi viherpesua vai hyppy kestävyyden ytimeen?

Hallituksella on roolinsa yrityksen vastuullisuustyössä, mutta lillukanvarsiin ei pidä jäädä solmuun. Vastuullisuuden syvin olemus löytyy ydinliiketoiminnan yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Käsi sydämelle, onko vastuullisuustyö yrityksessäsi keskittynyt esimerkiksi kokonaisliikevaihdon kannalta marginaalisiin tuotteisiin, pakkauksiin tai tukipalveluihin? Tai yksittäisiin sitoumuksiin, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, kestävyyden kokonaisuutta näkemättä? Ette ole yksin.

Yritysten vastuullisuus on pitkälti perustunut vapaaehtoisiin toimiin. Toimenpiteitä on tehty, haittoja vähennetty ja epäkohtia korjattu siinä määrin kuin se on ollut teknis-taloudellisesti järkevää. Vastuullisuustyö on ollut mitä suuremmissa määrin lakien noudattamista, riskienhallintaa sekä mielikuvien ja brändin rakentamista.

Planetaariset rajat ovat kuitenkin tulleet vastaan. Yrityksille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi todellista pulaa kriittisistä raaka-aineista, ympäristön pilaantumisesta aiheutuvien kustannusten kasvua ja erilaisia ilmaston lämpenemisen tuomia haittoja. Ekologisilla haasteilla on selkeä yhteys myös ihmisen terveyteen, hyvään elämään sekä sosiaaliseen kestävyyteen laajemmin.

Ymmärrys todellisen kestävyysmuutoksen tarpeellisuudesta ja yritysten roolista muutoksen vauhdittajina ovat nostamassa vastuullisuustyön rimaa.

Katse tulisi olla erityisesti yrityksen ydinliiketoiminnan yhteiskunnallisessa merkityksessä.

Hallitukselle luonteva rooli kestävyysmuutoksessa on tarkastella yrityksen mission, ydinliiketoiminnan ja vastuullisuuden perimmäistä yhteyttä.

Katse tulisi olla erityisesti yrityksen ydinliiketoiminnan yhteiskunnallisessa merkityksessä: mitä yrityksen tuottamat ratkaisut ylläpitävät yhteiskunnassa tai mitä ne pyrkivät siinä muuttamaan. Näin vastuullisuuden syvin olemus saataisiin kirkastettua koko yritystasolla, ja kestävyyden johtaminen keskittyisi liiketoiminnan vaikutusten johtamiseen.

Hallituksen tulisi myös sparrata toimivaa johtoa siitä, miten yrityksen tuottama arvo jatkossa määritellään: millaista arvoa liiketoiminnalla luodaan omistajien ja asiakkaiden lisäksi ihmisille, yhteisöille ja luonnolle.

Vastuullisuuden rimaa hipoviin kysymyksiin ei hallituksen tulisi käyttää aikaansa – vaatimusten mukaisen toiminnan, valvonnan, riskienhallinnan ja vastuullisuusraportoinnin on yksinkertaisesti oltava jatkossa kunnossa.

Pitkäaikaisen menestyksen eväät löytyvät niiltä yrityksiltä, jotka liiketoiminnallaan ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita, luovat paremman elämän edellytyksiä tai parantavat ympäristön tilaa. Tällaiset yritykset näkevät kestävyyshaasteet ja niiden juurisyyt innovoinnin lähteenä ja pystyvät muuttamaan koko toimialaansa.

Toimivat ja kestävät ratkaisut ovat systeemisiä – pioneeriyritykset ravistelevat alan totuttuja paradigmoja, ja radikaalisti uusista tavoista syntyy asteittain alan uusi normaali. Uudet kestävät ratkaisut eivät tyypillisesti sovi suoraan yhteen yritysten nykyrakenteiden tai tuttujen toimintatapojen kanssa. Siksi kestävyysmuutos vaatii inhimillistä johtamista, jossa yrityksen kulttuuri, osaamisen kasvattaminen ja asiakkaiden osallistaminen ovat keskiössä.

Kestävyysmuutos on prosessi, jolla ei ole tarkkaan määriteltyä alkua ja loppua. Siinä hallituksella on sparraava roolinsa yrityksen vastuullisuuden syvimmän olemuksen löytämisessä ja arvonluonnin määrittelyssä. Liikkeelle kannattaa lähteä yksinkertaisella, mutta hyvällä inhimillisellä mittarilla: miltä tuntuu omistaa ja viedä eteenpäin meidän yritystämme?

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments