Puheenjohtajalla on väliä – nämä ovat tärkeimmät ominaisuudet

Olen nähnyt hyviä ja ei niin hyviä puheenjohtajia. Vaikka osakeyhtiölaki ei aseta hallituksen puheenjohtajalle erityisiä tehtäviä tai vaatimuksia, käytännössä puheenjohtajan rooli sekä hallituksen jäsenenä että suhteessa yhtiön johtoon on keskeinen.

Lain mukaan puheenjohtajan tehtävä on lähinnä kutsua hallitus koolle tarvittaessa. Puhtaasti lain mukaan katsottuna puheenjohtaja voi käyttää päätösvaltaa ainoastaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen kokousten kautta.

Puhtaasti lain mukaan katsottuna puheenjohtaja voi käyttää päätösvaltaa ainoastaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen kokousten kautta. Käytännössä tilanne on kuitenkin täysin toinen.

Käytännössä tilanne on kuitenkin täysin toinen. Olen toiminut useamman yhtiön toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä sekä hallituksen puheenjohtajana, ja huomannut monessa paikassa, kuinka tärkeä merkitys puheenjohtajalla todella on. Urani varrella toimitusjohtajana olen nähnyt sekä aivan erinomaisia puheenjohtajia että vähemmän hyviä. Niiden kokemusten ja oppien pohjalta esitän tässä hyvän hallituksen puheenjohtajan ominaisuuksia.

Hyvä puheenjohtaja määrittää yhtiön suuntaa

Yhtiön hallituksen tärkein tehtävä on määrittää yhtiön suunta, strategia tai tavoitteet, millä nimellä sitä halutaankaan kutsua. Puheenjohtajalla on tässä prosessissa tärkeä rooli, sillä hänen johdollaan johto ja hallitus tekevät tämän työn.

Kaikessa johtamisessa on tärkeää, että vetovastuussa olevalla henkilöllä on oma käsityksensä halutusta lopputuloksesta. Siksi puheenjohtajan tulee ymmärtää puitteet, joissa suunnan määrittely tapahtuu: mitkä ovat toimialan antamat mahdollisuudet ja reunaehdot, mikä on yhtiön asema markkinoilla, mikä on yhtiön kyky ja kapasiteetti saavuttaa erilaisia tavoitteita ja niin edelleen.

Tässä tavoitteen määrittelyssä puheenjohtajan tärkeä rooli on myös ymmärtää omistajien tavoitteet ja tahto. Omistajat kuitenkin viime kädessä asettavat hallituksen ja arvioivat sen onnistumista.

Hyvä puheenjohtaja rakentaa vahvan tiimin

Hallituksen toinen tärkeä tehtävä suunnan määrityksen ohella on johdon nimittäminen. Yhtiön johdon tehtävänä taas on toteuttaa strategiaa ja viedä yhtiötä haluttuun suuntaan.

Johdon ohella myös hallituksen kokoonpanolla on merkitystä. Hallituksessa tulee olla sellaista osaamista, joka tukee strategian toteutusta.

Puheenjohtajalla on keskeinen rooli sekä johdon nimityksissä että hallituksen kokoonpanon määrittelyssä. Jos yhtiöllä on nimitysvaliokunta, puheenjohtajan on hyvä tuoda esiin oma käsityksensä hallituksen kokoonpanosta ja tarvittavista kompetensseista. Ellei varsinaista valiokuntaa ole, puheenjohtajan tulee esittää käsityksensä omistajille hallituksen kokoonpanosta keskusteltaessa.

Hyvä puheenjohtaja on toimitusjohtajan kumppani

Käytännössä vuoropuhelu hallituksen ja johdon välillä käy puheenjohtajan kautta. Siksi on tärkeää, että puhevälit toimivat ja niitä määrittää keskinäinen arvostus ja luottamus. Toimitusjohtaja tarvitsee työssään puheenjohtajan tukea ja sparrausta. Toimitusjohtajan tehtävä on aika yksinäinen, eikä hänellä voi olla montaa luotettavaa keskustelukumppania.

Parhaimmillaan toimitusjohtaja ja puheenjohtaja voivat luottamuksellisesti pohtia erilaisia tilanteita ja niiden kannalta oikeaa toimintatapaa. Tämä korostuu erityisesti kriiseissä, joissa toimitusjohtajan on usein vaikea pallotella erilaisia toimintavaihtoehtoja oman johtoryhmänsä kanssa.

Suhteen toimivuuden kannalta on hyväksi, jos puheenjohtaja on itse toiminut toimitusjohtajan tehtävässä.

Suhteen toimivuuden kannalta on hyväksi, jos puheenjohtaja on itse toiminut toimitusjohtajan tehtävässä. Se auttaa ymmärtämään toimitusjohtajan työn luonnetta sekä toimivaa työnjakoa tehtävien välillä. Hyvä olisi myös, että puheenjohtajan ja toimitusjohtajan taustat ja osaamiset täydentäisivät toisiaan: puheenjohtajalla olisi relevanttia kokemusta, johon toimitusjohtaja voisi nojautua tarvitessaan tukea omassa työssään. Kumppanuudesta huolimatta roolien tulee kuitenkin olla selvät – puheenjohtaja johtaa hallitusta.

Omistajat ovat ison ja vastuullisen päätöksen äärellä nimittäessään hallituksen puheenjohtajaa. Ei olisi huono asia, jos oikeaa henkilöä etsittäessä kuultaisiin myös toimitusjohtajan kantaa. Käytännössä hän toimii tiiviisti yhteistyössä puheenjohtajan kanssa, ja näiden kahden kemiat määrittävät pitkälti, missä ilmapiirissä hallitus ja johto työtään tekee.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments