DIF – Directors’ Institute Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää hyviä hallituskäytäntöjä. DIF on määritellyt Hyvän hallitustyön kulmakivet. DIF järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, julkaisee Boardview-lehteä ja ylläpitää DIF-tietopankkia edistääkseen jäsenistönsä osaamista hallitustyöskentelystä.

Yhdistyksellä on noin 750 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä, sekä neljä yhteisöjäsentä ja 22 asiantuntijakumppania. Noin kolmannes suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on DIFin jäsenten hallussa, ja noin 90 prosentilla pörssiyhtiöistä on hallituksessaan vähintään yksi DIFin jäsen. Yhdistyksen kohderyhmää olevien suomalaisten hallitusjäsenten paikoista DIFin jäsenillä on 41,7 prosenttia. Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajista 36 prosenttia ja toimitusjohtajista 28 prosenttia on DIFin jäseniä (tilanne syyskuussa 2020).

DIF toimii kansainvälisesti yhteistyössä ecoDan ja eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen virallinen nimi on Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry.

DIFin arvot

Yhdistyksen arvot ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

DIFin olemassaolon tarkoitus – Purpose

DIFin Purpose statement kiteyttää yhdistyksen olemassaolon tarkoituksen ja roolin yhteiskunnassa:

  • DIF edistää jäsenistönsä valmiuksia toimia yritysten hallituksissa.
    • DIFin tilaisuuksissa ja toiminnassa jäsen verkottuu muiden hallitustyötä tekevien kanssa.
  • Hyvä hallitustyö parantaa yritysten kilpailukykyä.
  • Yhteiskunta tarvitsee vastuullisia ja menestyviä yrityksiä.
    • DIFin vaikuttamistyön tavoite on kohtuullinen ja tehokas hallitustyöhön liittyvä sääntely, joka edistää yritysten pitkän aikavälin vastuullista menestystä.
  • Kehity. Verkostoidu. Vaikuta.