DIF – Directors’ Institute Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää hyviä hallituskäytäntöjä. DIF on määritellyt Hyvän hallitustyön kulmakivet. DIF järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, julkaisee Boardview-lehteä ja ylläpitää DIF-Tietopankkia edistääkseen jäsenistönsä osaamista hallitustyöskentelystä.

DIF:ssa on yli 700 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä ja lisäksi neljä yhteisöjäsentä. „DIF toimii kansainvälisesti yhteistyössä ecoDan ja eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen virallinen nimi on Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry.

Missio

DIF auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä.

Visio

DIF on johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä Suomessa. 

DIF auttaa jäseniään kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan. DIF on yhteiskunnassa vaikuttava yhdistys.

Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminnassaan yhdistys noudattaa seuraavia periaatteita. Yhdistys on

 • Kehittävä
  • Kehittää hallituksen jäsenten valmiuksia ja osaamista
  • Järjestää tilaisuuksia sekä ylläpitää ja kehittää DIF-tietopankkia verkossa
  • Tuo keskusteluun uusia näkökulmia hallituksen rooliin ja työhön
 • Vaikuttava
  • Määrittelee Hyvän hallitustyön kulmakivet
  • Ottaa kantaa hallitustyöskentelyn tärkeisiin kysymyksiin
  • Antaa lausuntoja viranomaisille ja tiedotusvälineille
  • Osallistuu julkiseen keskusteluun valituista aiheista
 • Verkostoiva
  • Luo jäsenille aktiivisen verkoston asiantuntijaorganisaatioiden, yhteisöjäsenten ja senior advisoreiden kanssa
  • Luo edellytykset jäsenistönsä verkostoitumiselle ja verkostoituu muiden organisaatioiden kanssa

Yhdistyksen arvot ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.