Hallitusjäsenten välitys

Directors’ Institute Finlandin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään. Yhä useammat yritykset haluavat kehittää hallitustyötään ottamalla mukaan ulkopuolisia osaajia. Yhdistyksen jäsenistö muodostaa ainutlaatuisen poolin henkilöistä, joilla on kokemusta vaativasta ammattimaisesta hallitustyöskentelystä. Yhdistyksen jäsenistössä on monia henkilöitä, joita hallituspaikat kiinnostavat muissakin kuin pörssiyrityksissä. Hallitusjäsenten välitys on palvelu, josta sekä suomalaiset yritykset että yhdistyksen jäsenet saavat lisäarvoa.

Pörssiyritykset eivät ole jäsenten välitystoiminnan kohderyhmä, koska niillä on jo toimivat nimitysprosessit. Yhdistyksen hallitusjäsenten välitystoiminta ei myöskään kilpaile alan konsulttien kanssa, vaan tarjoaa foorumin, jossa kysyntä ja tarjonta voivat kohdata. DIF ei välitä yhdistyksen ulkopuolisten henkilöiden tietoja tässä prosessissa. Käytännössä palvelun tarjoaa yhdistyksen tytäryhtiö Boardview Oy.

Etsitkö hallitusjäsentä?

Yh­dis­tys aut­taa asia­kas­yri­tystä määrit­te­lemään hal­li­tusjäse­nen pro­fii­lin laa­ti­mal­la il­moi­tuk­sen, joka jul­kais­taan jäsen­kir­jeessä sekä verk­ko­si­vus­ton jäse­no­sios­sa. Hal­li­tus­pai­kois­ta kiin­nos­tu­neet jäse­net ot­ta­vat yh­tey­den suo­raan ao. yri­tyk­sen yh­teys­hen­kilöön. Il­moi­tuk­sen laa­ti­mi­sen jälkeen pro­ses­si on yri­tyk­sen ja kiin­nos­tu­nei­den jäsen­ten väli­nen eikä yh­dis­tys osal­lis­tu kan­di­daat­tien ar­vioin­tiin. Lue lisää >

Lisätetoja hallitusjäsenten välityspalvelusta:

Pääsihteeri Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183

Toimistopäällikkö Maija Hiiri, p. 0400 4855 48