Historia

Directors’ Institute Finland perustettiin toukokuussa 2001 edistämään hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista hallitustyöskentelyä suomalaisissa ja Suomessa toimivissa yrityksissä. DIF kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä. Esitelmä- ja koulutustilaisuudet ja yritysten hallitustyöskentelyä koskevaan julkiseen keskusteluun osallistuminen ovat toiminnan ytimessä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut muutamasta kymmenestä yli 700:ään. Samalla DIFin rooli lausunnonantajana on vahvistunut ja tunnettuus lisääntynyt. DIF on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

2001–2010 Klubista yhdistykseksi

Yritysten hallitusten toimintaympäristö on muuttunut sitten vuoden 2001. Hallitusten merkitys on kasvanut ja rooli muuttunut. Yrityslainsäädäntö, yritysten sääntely ja muu ulkopuolinen kiinnostus yrityksiin on kasvanut merkittävästi. Toisaalta ymmärretään yritysten tärkeys yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentajina.

Samalla hallitustyö on muuttunut vaativammaksi ja hallitusten vastuu kasvanut. Yrityksen hallituksessa toimiminen teettää merkittävästi enemmän työtä kuin vielä 15 vuotta sitten. Myös omistajilla on lisääntyvä tarve edistää hallitusten jäsenten osaamista ja sääntelyn tuntemusta.

2011 Uusi missio luodaan

DIF päivitti syksyllä 2011 näkemyksensä yhdistyksen roolista. Hallitustyön kehittämiseen tarvittiin Suomessa vahva toimija, ja DIF oli oikea taho tekemään tätä työtä. Yhdistys edistää hyviä hallituskäytäntöjä ja auttaa jäseniään henkilökohtaisen osaamisen kehittämisessä.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja tietoa hallitustyöskentelystä. Verkostoitumalla muiden alan toimijoiden kanssa DIF pystyy ajamaan yhdistyksen ja sen jäsenten etua.

2012 Jäsenmäärän kasvu kiihtyy

Jäsenistön palveleminen on yhdistyksen tärkein tehtävä. Asiantunteva ja aktiivinen jäsenistö on DIFin tärkein voimavara. Jäsenmäärä on lisääntynyt tasaisesti 15–20 prosentin vuosivauhtia. Jäsenet toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksissa. Uusien jäsenten hyväksymisestä päättää DIFin hallitus. Alla näkyy jäsenmäärän kehitys vuodesta 2001 vuoteen 2016 asti.

 

 

2013 Verkosto laajenee

Tarjotakseen jäsenilleen parasta mahdollista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä DIF tekee tiivistä yhteistyötä 22 asiantuntijakumppanin kanssa. Asiantuntijakumppaneiden joukossa ovat muun muassa Suomen johtavat tilintarkastus- ja asianajotoimistot.

Asiantuntijakumppanit järjestävät muun muassa aamiaistapaamisia ja seminaareja DIFin jäsenille. Tilaisuuksissa keskustellaan hallitustyön kannalta ajankohtaisista teemoista.

Henkilöjäsenten lisäksi DIFillä on yhteisöjäseniä. Suomen osakemarkkinoiden merkittävimmät omistajatahot, eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma sekä valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy, kannattavat yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita. Ne liittyivät yhdistyksen yhteisöjäseniksi keväällä 2011.

Vuonna 2013 yhteisöjäseneksi kutsuttiin LähiTapiola (1.1.2014 alkaen) sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Asiantuntijakumppaneiden tavoin DIFin yhteisöjäsenet kasvattavat yhdistyksen painoarvoa ja asiantuntemusta.

2014 DIF-tietopankki lanseerataan

Asiantuntijakumppanit tuottavat sisältöä DIF-tietopankkiin, jonne kootaan hallitustyöskentelyä tukevaa tietoa.

DIF-tietopankki on vain jäsenten käytössä ja sinne kirjautumiseen tarvitaan erilliset tunnukset.

DIF-tietopankki koostuu yhdeksästä alueesta, joita ovat talous, rahoitus, hallitustyöskentely, johtaminen, palkitseminen, strategia, sääntely, vastuullisuus ja viestintä. Jokaisen alueen alla on 1–5 asiantuntija-artikkelia, jotka käsittelevät hallitustyön kannalta oleellisia aiheita. Materiaalien lisäksi DIF-tietopankissa julkaistaan ajankohtaisia syventäviä artikkeleita.

 

2015 Senior Advisor -toiminta aloitetaan

DIF aloitti Senior Advisor -toiminnan vuonna 2015.

Senior Advisorit ovat aktiivisia yhdistyksen jäseniä, jotka tarjoavat omaa tietotaitoaan jäsenistön käyttöön. He osallistuvat muun muassa DIF-tietopankkimateriaalien tuottamiseen yhdessä asiantuntijakumppaneiden kanssa ja varmistavat, että sisällöt vastaavat hallitustyön tarpeisiin.

Yhdistyksellä on yhdeksän Senior Advisoria, jotka osallistuvat myös tilaisuuksien ja muun toiminnan suunnitteluun. Senior Advisoreilla on erityisosaamista omalta aihealueeltaan.

2016 Julkaisutoiminta siirtyy verkkoon

Vuonna 2012 perustettu Boardview Oy on DIFin kokonaan omistama tytäryhtiö. Boardview Oy kustantaa DIFin Boardview-jäsenlehteä ja solmii yhteistyösopimukset yhdistyksen asiantuntijakumppanien kanssa.

Artikkelit ovat alansa huippuasiantuntijoiden kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita ajankohtaisista hallitustyöskentelyä käsittelevistä teemoista.

Lehti ilmestyi aluksi neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2015 aloitettiin blogien julkaiseminen verkkosivuilla ja vuonna 2016 lehdenteon painopiste siirtyi myös entistä enemmän verkkoon.

Vuonna 2016 luodun konseptin mukaan lehti julkaistaan kaksoisnumerona kaksi kertaa vuodessa. Yhdessä lehdessä käsitellään kahta teemaa kerrallaan. Teema-artikkelit julkaistaan kokonaan tai osittain myös verkossa kvartaaliteemojen mukaisesti.

DIFin toiminta rakentuu hallituksen määrittelemien teemojen ympärille. Teemat kehystävät tilaisuuksien, lehtiartikkeleiden ja koulutuksien suunnittelua ja ohjaavat jäsenistöä käsittelemään hallitustyötä eri näkökulmista.

2017 Kumppanuuskonsepti kehittyy

Kvartaaliteemojen käsittelyä syventääkseen DIF solmii yhteistyösopimuksia teemakumppaneiden kanssa. Teemakumppanuus on kevyempi yhteistyön muoto, jossa kumppaniyritykset tekevät yhteistyötä DIFin kvartaaliteemojen puitteissa.

2018 DIF määrittelee, mitä on hyvä hallitustyö

Keväällä 2018 DIF julkaisee Hyvän hallitustyön kulmakivet. Kymmenen periaatteen lista kiteyttää sen, mitä hyvä hallitustyö on.

Hyvän hallitustyön kulmakivet syntyivät, kun DIFin hallitus vuoden 2017 strategiakokouksessaan pohti, kuinka hyviä suomalaiset hallitukset ovat. Tuosta pohdinnasta ja keskustelusta heräsi tarve määritellä, mitä DIF hyvällä hallitustyöllä tarkoittaa.

Hyvän hallitustyön kulmakivet on tarkoitettu kiteytykseksi kertomaan hallitustyön sisällöstä, mutta ne toimivat myös ohjenuorana tai huoneentauluna hallitusten jäsenille.