Hyvän hallitustyön kulmakivet

DIF on määritellyt Hyvän hallitustyön kulmakivet kiteyttämään, mitä hallitustyö on ja millaisia periaatteita hyvä hallitustyö noudattaa.

Lue lisää hallitustyöstä ja siihen liittyvistä eri näkökulmista DIF-tietopankista>

In English: The Cornerstones of Good Board Work
Suomeksi (pdf): Hyvän hallitustyön kulmakivet