Kyberturvallisuus hallituksen agendalla

Tarkistettu: 29.04.2020

Tiivistelmä

Tiedon hyödyntäminen organisaatioissa on muuttunut radikaalisti viime vuosien aikana.  Organisaatiot ovat aiempaa enemmän riippuvaisia teknologiaratkaisuista ja digitaalisessa muodossa tallennetusta tiedosta. Kilpailuetua haetaan uusinta teknologiaa hyödyntämällä ja prosesseja voidaan viedä läpi automatisoidusti, aiempaa nopeammin. Tämä on yksi keskeinen syy sille, että kyberturvallisuus kuuluu hallituksen ja ylimmän johdon agendalle, eikä pelkästään IT:n.

Kyberturvallisuus ei myöskään ole yksinomaan tekninen ja riskienhallintaan liittyvä asia, vaikka ne ovatkin oleellisia kyberturvallisuuteen liittyviä asioita. Tänä päivänä myös sijoittajat, viranomaiset, asiakkaat ja regulaattorit enenevässä määrin haastavat hallituksen jäseniä aktiivisesti osoitettaman huolellisuutta ja hyvää kyberturvallisuus- ja tietosuoja-asioiden hallintaa.

Mitä Kyberturvallisuus on ja mikä meitä uhkaa? Kyberturvallisuus Kyberturvallisuus voidaan määritellä seuraavasti: Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja…

Lue lisää

Jäsenille