Kriisi testaa toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan luottamusta

Pandemia tarjoaa yritysten hallituksille ja johdolle mielenkiintoisen mahdollisuuden uudistua ja luoda uutta. Kriiseissä sosiaalinen oppiminen on usein huipussaan ja siitä hyötyvät parhaiten ne, joiden sosiaaliset suhteet rakentuvat vankan luottamuksen varaan.

MPS työskentelee hallitusten ja johtoryhmien parissa osaajia löytämällä ja heitä kehittämällä. Olemme saaneet havaita, miten merkittävä toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen työparisuhde on niin yksilöiden kuin yritysten kannalta. Tämä yrityksen tärkein suhde voi olla luonteeltaan ratkaiseva liiketoiminnan menestymisen voimavara tai se voi olla koko hallitukselle ja johtoryhmälle uuvuttava kehittymisen hidaste.

Kriiseissä punnitaan, mitkä ovat yrityksen oikeat arvot.

Marcus Herold ja Elina Koskela

Koronakriisin seurauksena hallitusten ja johtoryhmien kokoonpanoissa tullaan näkemään muutoksia. Kriiseissä punnitaan, mitkä ovat yrityksen oikeat arvot. Tämän seurauksena osa johtajista huomaa olevansa itselleen väärissä paikoissa tai yritysten hallitukset toteavat heillä olevan arvopohjaltaan soveltumaton toimitusjohtaja. Osalla yrityksistä liiketoiminta muuttuu niin radikaalisti, ettei hallitus tai johtoryhmä ole enää pätevä luotsaamaan yritystä.

Vietän nykyisen toimitusjohtajavastuuni ensimmäisiä kuukausia MPS-Yhtiöiden pitkäaikaisen toimitusjohtajan Marcus Heroldin siirryttyä hallituksen puheenjohtajaksi 1.2.2020 alkaen. Meillä on hänen kanssaan ainutlaatuinen mahdollisuus tarkastella tätä siirtymävaihetta. Tiedämme asiakastyön kautta, että käsissä on haastava tilanne – omistaja/toimitusjohtaja siirtyy sivuun pitkän operatiivisen johtamisen jakson jälkeen ja samaan aikaan yhtiö kohtaa pandemian!

Ainoastaan hallitustyöhön sitoutuneet jäsenet tuottavat aitoa lisäarvoa johdolle.

Olemme saaneet vastata viimeisten kuukausien aikana lukuisiin kysymyksiin aiheesta: ”pystyykö Marcus olemaan johtamatta?” Kysymys on taustaa ajatellen varsin relevantti ja korostuu, kun Marcuksen osaaminen advisor-roolissa halutaan säilyttää. Samalla tavoitteena on selkeä johtamismalli, jossa hän toimii HPJ-roolissa eikä toimitusjohtajana. Tämän onnistuminen edellyttää paljon avointa keskustelua sekä mahdollisten haastekohtien ennakointia tai jälkikäsittelyä.

 

Vinkkejä HPJ-TJ työskentelyn kehittämiseen

  1. Vaali luottamusta. Luottamus syntyy toisen henkilön syvällisestä tuntemisesta. Mikäli et tunne työparisi tapaa ajatella ja toimia tai hänen aitoja arvojaan, luottamusta voi olla vaikea saavuttaa. Luottamus on moniulotteista ja parhaimmillaan voimme luottaa, että työparimme paitsi tekee lupaamansa asiat, hän myös haluaa meille hyvää läpi hankalienkin tilanteiden. Keskellä koronakriisiä ja koen suurena voimavarana tunteen, jonka saa aikaan hallituksen puheenjohtajan vilpitön halu onnistumiselleni.
  2. Uskaltaudu konfliktiin. Suoraa palautetta ei saa jättää antamatta konfliktinpelossa. Toimitusjohtaja, joka pelkää potkuja tai kasvojen menetystä, tuskin kertoo aitoa mielipidettään vaan sopusointua ylläpidetään keinotekoisesti.
  3. Selkiytä päätöksenteko. Selkeä johtamisjärjestelmä konkreettisine vastuineen on yksi kriittisimmistä työvälineistä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan töiden sujuvuudelle ja onnistumiselle.
  4. Sitouta jäsenet. Yritysjohtoa tukee parhaiten hallitus, jonka jäsenet on valittu heidän kompetenssiensa, yhteistyökykynsä ja arvopohjansa analysoinnin pohjalta. Ainoastaan hallitustyöhön sitoutuneet jäsenet tuottavat aitoa lisäarvoa johdolle.
  5. Nauttikaa tuloksista yhdessä. Huipputiimeissä fokusoidaan tiimien tuloksiin eikä oman aseman ja egon boostaamiseen. Yksi MPS-arvoista on Yhdessä vahvoja, joka meillä tarkoittaa yhteistä onnistumisten juhlintaa sekä virheistä oppimista ilman syyllisten etsintää. Sama pätee hallituksen ja johdon väliseen yhteistyöhön.

 

Artikkelin laajempi versio julkaistaan kesäkuussa Boardview-lehden numerossa 1/2020.