EcoDa tarjoaa väylän oppia

Hallituksen jäsenen on tunnettava kansainvälistä corporate governancea. Ecodan koulutus tarjoaa mahdollisuuden oppia.

Ammattimaista hallitustyötä ja hyviä corporate governance -käytäntöjä edistävä eurooppalainen kattojärjestö ecoDa järjesti keväällä Brysselissä koulutustilaisuuden hallintotavoista ja yritysjohdon valvonnasta otsikolla “New Governance Challenges for Board Members in Europe“ . DIF on ecoDan jäsenjärjestö.

Ensimmäinen päivä keskittyi käymään läpi eurooppalaiset hallintamallit sekä niiden eroavuudet ja käytännöt. Lisäksi päivään kuului keskusteluja omistajuudesta ja sijoittajan odotuksista hallitusten jäseniltä corporate governance -käytäntojen ja  -sääntelyjen ympäriltä.

Toinen päivä keskittyi vertaamaan corporate governance -trendejä USA:han ja Kanadaan. Lisäksi käytiin läpi Euroopan ajankohtaisia corporate governance -hankkeita.

Tilaisuus hahmotteli myös erilaisten esimerkkien avulla hallitusten roolia, tavoitteita ja aktiivisuutta sekä erilaisia haasteita, hyötyjä ja riskejä hallituksen jäsenen perspektiivistä.

Kansainvälinen kokoonpano näkyi sekä puhujissa että osallistujissa. Corporate governance -asiantuntijaesitykset olivat Englannista, Saksasta, Ruotsista, Sloveniasta, Italiasta sekä Hollannista. Lisäksi asiantuntijoita oli Kanadasta ja USA:sta.

Osallistujat olivat pääosin Ranskasta, jossa Ranskan hallitusammattilaiset ovat valinneet ecoDan koulutuksen osaksi omaa koulutustaan. Lisäksi osallistujia oli Norjasta, Englannista ja Sloveniasta. Koko tilaisuus huipentui kansainvälisen kauppakorkeakoulun INSEAD:n järjestämään hallitustyöskentelysimulaatioon, josta kaikki osallistujat saivat palautetta.

EcoDa’n ohjelma on varsinkin uusille hallitusjäsenille mielestäni hyödyllinen ja tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden. Hallituksen jäsenenä on tunnettava erilaisia corporate governance -käytäntojä samoin kuin sääntelyä ja omistajien ja sijoittajien odotuksia. Lisäksi olisi  tunnistettava erilaiset riskit.

Koulutuksen suurin hyöty tulee henkilökohtaisista keskusteluista asiantuntijoiden ja osallistujien kanssa. Tämän verkoston hyödyntäminen on tärkeää myös koulutustilaisuuden jälkeen.

Ecoda järjestää jälleen syksyllä koulutustilaisuuden ”New Governance Challenges for Board Members in Europe”. Lisätietoja tästä ja ecoDan muista koulutustilaisuuksista täältä.