DIF:n toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIF:n pysyvät teemat ovat Hallitus ja digitalisaatio sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2017 vahvistettiin vuodelle 2018 seuraavat teemat:

Teemat 2018

Q1 Hal­li­tus ja johto

Toimitusjohtajan ja hallituksen roolit ja vastuut on määritelty osakeyhtiölaissa ja yrityksen yhtiöjärjestyksessä. Miten valta käytännössä jakaantuu? Miten hallitus tukee johtoa eri tilanteissa ja millaista yhteistyötä menestykseen tarvitaan? Kuinka tärkeä on seuraajasuunnittelu?

Q2 Hal­li­tus ja geopolitiikka

Geopolitiikka on palannut vahvana yritysmaailmaan. Brexit- äänestyksen, Venäjän sanktioiden ja Trumpin valinnan jälkeen luottamus jatkuvuuteen kauppapoliittisessa viitekehyksessä on hiipunut. Miten geopoliittisiin riskeihin tulisi varautua?

Q3 Hal­li­tus­työn ke­hittämi­nen

Hallitustyön kehittäminen on DIF:n toiminnan jokavuotinen teema. Siinä käsitellään hallitustyötä eri kanteilta. Kolmannella vuosineljänneksellä DIF:n tilaisuuksissa keskustellaan esimerkiksi palkitsemisesta, kirjanpitokäytännöistä, hallintomalleista, raportoinnista ja lainsäädännön muutoksista.

Q4 Hal­li­tus ja tekoäly

Viimeaikaiset koko maailmaa mullistaneet innovaatiot ja yritysten kasvutarinat liittyvät uusiin oivalluksiin asiakaskokemuksista ja -tarpeista, jotka digitalisaatio on mahdollistanut. Seuraava askel on tekoäly ja miten se muuttaa osaamistarpeita ja liiketoimintamalleja.

Teemat 2019

Q1 Hallitus ja yrityskulttuuri
Q2 Hallitus ja sijoittajat
Q3 Hallitustyön kehittäminen
Q4 Hallitus ja kiertotalous