DIFin toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIFin pysyvät teemat ovat Hallitus ja digitalisaatio sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2018 vahvistettiin vuodelle 2019 seuraavat teemat:

Teemat 2019

Q1 Hal­li­tus ja yrityskulttuuri

Yritykset koostuvat ihmisistä, ja ihmisten toiminta arjessa luo yrityskulttuurin. Kulttuuri on merkittävä kilpailutekijä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä avain strategian toteutumiseen. Millainen kulttuuri siivittää yrityksen menestykseen? Kuinka yrityksen kulttuuria rakennetaan ja kehitetään muun muassa johtamisen ja palkitsemisen keinoin?

Q2 Hal­li­tus ja sijoittajat

Yhtiön ja siten sen hallituksen tehtävä on osakeyhtiölain mukaan tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Kasvollinen omistaja tuo vakautta, mutta herkkäliikkeisemmät sijoittajat ratkaisevat yhtiön arvon. Kuinka hallitus pääsee sijoittajan pään sisälle? Miten hallitus vastaa kasvaviin vaatimuksiin vastuullisuudesta ja sen raportoinnista?

Q3 Hal­li­tus­työn ke­hittämi­nen

Hallitustyön kehittäminen on DIFin toiminnan jokavuotinen teema, jossa käsitellään hallitustyötä eri kanteilta. Vuonna 2019 keskitymme etenkin puheenjohtajan rooliin ja hallituksen jäsenten erilaisiin osaamisprofiileihin. Tilaisuuksissa keskustellaan myös palkitsemisesta, hallintomalleista, raportoinnista ja lainsäädännön muutoksista.

Q4 Hal­li­tus ja kiertotalous

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus pakottavat liiketoiminnan muuttumaan. Ratkaisu voi löytyä kiertotaloudesta, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään. Miten kiertotalous muuttaa liiketoimintamalleja? Mistä kasvu muodostuu kiertotaloudessa?

Teemat 2020

Q1 Hal­li­tus ja innovaatiot

Q2 Hallitus ja osaaminen & seuraajasuunnittelu

Q3 Hallitustyön kehittäminen

Q4 Hallitus ja vastuullisuus