DIF:n toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIF:n pysyvät teemat ovat Hallitus ja digitalisaatio sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2017 vahvistettiin vuodelle 2018 seuraavat teemat:

Teemat 2018

Q1 Hal­li­tus ja johto
Q2 Hal­li­tus ja geopolitiikka
Q3 Hal­li­tus­työn ke­hittämi­nen
Q4 Hal­li­tus ja tekoäly

Teemat 2017

Q1 Hallitus ja megatrendit

Alkuvuoden teema on jatkumoa viime vuoden teemaan Hallitus ja kasvu. Kasvua syntyy yrityksiin nykyään megatrendien tuomien muutosten kautta. Kaupungistuminen, keinoäly, robotiikka, väestön ikääntyminen ja vihreiden arvojen nousu ovat esimerkkejä alaa valtaavista megatrendeistä, joista yritysten hallitusten tulee olla tietoisia. Megatrendejä käsitellään DIF:n tilaisuuksissa ja julkaisuissa.

Q2 Hallitus ja henkilöstö

Tulevat muutokset yhteiskunnassa ja yrityksissä vaikuttavat henkilöstöön monella tavalla. Osaamisen vaatimukset muuttuvat, mutta myös se, mitä työntekijät ovat valmiita tekemään. Tämä edellyttää ymmärrystä yritysten hallituksilta ja kykyä johtaa muutosta.

Q3 Hallitustyön kehittäminen

Hallitustyön kehittäminen on DIF:n toiminnan jokavuotinen teema. Siinä käsitellään hallitustyötä eri kanteilta. Kolmannella vuosineljänneksellä DIF:n tilaisuuksissa keskustellaan esimerkiksi palkkioista, kouluttautumisesta, hallintomalleista, raportoinnista ja lainsäädännön muutoksista.

Q4 Hallitus ja liiketoimintamallit

Liiketoimintamallit kehittyvät ja uusiutuvat. Kun digitaalisista sovelluksista tulee yhä selvempi osa arkipäivää, myös liiketoimintamallit muuttuvat. Lukuisat kasvuyritykset ponnistavat jo nyt teknologisista ja palveluinnovaatioista, joissa painopiste on verkkotoiminnoissa. Mitä valintoja yrityksissä tulee tehdä ja milloin, jotta kehityksessä pysytään mukana? Miten hallitus haastaa johtoa näkemään mahdollisuuksia?