DIFin toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

 

DIFin pysyvät teemat ovat Hallitustyön kehittäminen sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Teemat 2023

Q1 ja Q2 Hallitustyö muuttuvassa maailmassa

Hallitukset työskentelevät nopeiden ja arvaamattomienkin muutosten ristipaineessa. Geopolitiikka, inflaatio, työvoimapula, uudet teknologiat, toimitusketjut, energiakriisi ja ilmastonmuutos sekä lisääntyvät vastuullisuusvaatimukset asettavat hallituksille suuria haasteita mutta luovat myös uusia mahdollisuuksia hyvin johdetuille yrityksille.

Vuoden ensimmäin teema keskittyy laajasti globaalien muutosten vaikutuksiin hallitustyössä, ja se käsittää koko ensimmäisen vuosipuoliskon.

Q3 Hallitus ja kasvu

Hallituksen tehtävänä on luotsata yhtiö menestykkääseen tulevaisuuteen. Vaikeina aikoina hyvin johdetut yritykset löytävät uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja. Kasvu on hallituksen keskeinen tavoite. Se vaatii hallitukselta visionäärisyyttä, analyyttisyyttä ja kykyä ottaa hallittuja riskejä. Usein kasvua haetaan yrityskaupoilla ja muilla yritysjärjestelyillä, joissa hallituksen osaaminen mitataan. 

Q4 Kehittyvä hallitus

Kehittyvä hallitus kykenee tarkastelemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa nöyrän rehellisesti ja rakentavan kriittisesti. Mikä toimii ja missä onnistutaan; mistä puolestaan löytyy parannettavaa? Hallituksessa on monipuolista osaamista ja sopiva vaihtuvuus, joka varmistaa osaamisen uusissa haasteissa. Hallitustyön jatkuva arviointi ja kehittäminen on jokaisen eteenpäin pyrkivän hallituksen ja puheenjohtajan agendalla.