DIFin toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Hallituksen rooli on katsoa pidemmälle ja haastaa toimivaa johtoa reagoimaan muutoksiin.

DIFin pysyvät teemat ovat Hallitus ja digitalisaatio sekä Hallitus ja muuttuva liiketoimintaympäristö. Väliaikainen pysyvä teema on Hallitus ja koronakriisi. Yh­dis­tyk­sen lou­nas­ti­lai­suu­det, artikkelit ja Board­view-leh­ti toteutetaan seu­raa­vien tee­mo­jen mu­kai­ses­ti.

Yhdistyksen hallitus vahvisti syksyllä 2019 vuodelle 2020 seuraavat teemat:

Teemat 2020

Q1 Hal­li­tus ja innovaatiot

Teknologian kehittyminen voi muuttaa yhtiön toimintaympäristön ja kilpailuasetelman hetkessä. Innovaatiot ovat keino uudistua, mutta oman innovaatiotoiminnan lisäksi hallituksen tulisi pysyä kärryillä kilpailijoiden käänteistä. Kuinka hallitus astuu mukavuusalueensa ulkopuolelle? Kuinka toimintaympäristön muutoksiin voi varautua ennalta?

Q2 Hallitus ja osaaminen & seuraajasuunnittelu

Yritysten menestys perustuu entistä enemmän huippuosaamiseen. Kuinka hallitus varmistaa, että yrityksestä löytyy oikeaa osaamista ja se saadaan myös hyödynnettyä? Seuraajasuunnittelulla hallitus varautuu niin tulevaisuuteen kuin yllätyksiinkin ja varmistaa, että avainhenkilöt ovat yrityksen strategian kannalta oikeat.

Q3 Hallitustyön kehittäminen

Hallitustyön kehittäminen on DIFin toiminnan jokavuotinen teema, jossa käsitellään hallitustyötä eri kanteilta. Vuonna 2020 kiinnitämme erityisesti huomiota taseeseen ja sen hallintaan. Tilaisuuksissa keskustellaan myös palkitsemisesta, hallintomalleista, raportoinnista ja lainsäädännön muutoksista.

Q4 Hallitus ja vastuullisuus

Vastuullisuuden merkitys kasvaa yhä yritysjohtamisessa. Niin vastuullisuutta koskeva sääntely kuin sidosryhmien odotukset ja arvot muuttuvat vauhdilla. Ratkaiseva arvojen muutos on kuitenkin vasta edessä. Kuinka hallitus pysyy ajan tasalla ja mielellään edellä aikaansa tässä murroksessa? Kuinka strategiaa rakennetaan epävarmuuden aikana?

Teemat 2021

Q1 Hallitus ja riskit
Q2 Hallitus ja kasvu
Q3 Hallitus ja transformaatio
Q4 Hallitus ja sidosryhmät