Puheenjohtaja kantaa paljon enemmän vastuuta kuin rivijäsen, mutta huomataanko sitä?

Kasvuyhtiön hallituksen puheenjohtaja on monella tapaa ”make it or break it” -tyyppinen hahmo – parhaimmillaan yksi menestyksen avainratkaisijoita, pahimmillaan kasvun ja menestyksen jarru.

 

Tänä syksynä istuin urani tuhannennessa hallituksen kokouksessa. Kokemusta on pöydän molemmilta puolilta – toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana. Tältä pohjalta mielestäni yksi eniten aliarvioiduista ja liian vähän keskustelluista aiheista on se, miten paljon ja miten kriittistä työtä hallituksen puheenjohtaja kasvuyhtiössä tekee.

 

Konkretisoidaan.

 

Kasvuyhtiöissä tavoitteet ovat korkealla; vauhtia riittää. Strategia luodaan ja sitä iteroidaan. Kasvua tulee (toivottavasti) sekä euro- että henkilömääräisesti. Uusia markkina-alueita aukeaa, ja tarjonta kehittyy mukana. Tätä vauhdilla etenevää alusta ohjaa toimitusjohtaja, hallituksen tukemana.

 

Siitä lienee laaja konsensus, että huolellisesti koottu hallitus on menestyksen edellytys. Mutta jostain syystä hallituksen puheenjohtajan rooli nähdään usein pienempänä kuin mitä todellisuus työn ja vastuun määrän suhteen on. Toki meitä puheenjohtajia on erilaisia ja kukin toimii tyylillään, mutta omaan parhaat käytännöt -kokemukseeni nojaten näen, että asiaa tulisi huomioida omistajatasolla enemmän.

 

Mielestäni hyvä puheenjohtaja käyttää hallitustyöhön aikaa noin 2–3 kertaa enemmän kuin hallituksen jäsen.

 

Mihin tuo aika sitten kuluu? Tässä joitain esimerkkejä:

 

  • Hallituksen työn järjestelmällinen johtaminen, esimerkiksi kokousten tavoitteiden ja agendan asettaminen ajoissa yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
  • Hallituksen jäsenten osallistaminen sekä sen varmistaminen, että heidän näkemystään ja osaamistaan hyödynnetään kokouksissa ja niiden ulkopuolella.
  • Toimitusjohtajan sparraaminen säännöllisesti, tyypillisesti jopa viikoittain. Toisin kuin suuremmissa yrityksissä, toimitusjohtajalla on vähemmän sisäistä resurssia tukena, jolloin puheenjohtaja voi olla yksi tärkeimmistä kontakteista.
  • Yhteydenpito pääomistajien kanssa ja omistajastrategian toteutuksesta huolehtiminen.
  • Erityisprojekteihin, kuten yrityskauppoihin,
  • Käsien saveen laittaminen yllättävien haasteiden ja kriisien ilmetessä, kunnes ratkaisu löytyy.
  • Toimitusjohtajan vaihdostilanteissa uuden toimitusjohtajan palkkaaminen.

 

Rooli on siis laaja-alainen, monenlaista osaamista vaativa – inspiroiva, mielekäs ja kiinnostava. Pitää olla tietynlainen ”jokapaikanhöylä”. Hyvän hallituksen puheenjohtajan löytämiseen kannattaa panostaa ja varmistaa, että kannustin on oikeasuhtainen. Tällä hetkellä vaikuttaa olevan niin, että hallitusten puheenjohtajien palkkiot verrattuna hallituksen muiden jäsenten palkkioihin eivät huomioi puheenjohtajan kantamaa suurempaa työmäärää ja vastuuta riittävässä suhteessa.

 

Parhaimmillaan palkkion vastineeksi saa luotettavan ja aktiivisen keskushenkilön, joka tukee toimitusjohtajaa, ymmärtää syvällisesti omistajien tahtotilaa, aktivoi muun hallituksen osallistumaan sekä osaa sovittaa eri tahojen näkemyksiä yhteen, kasvutavoitteita kohti järjestelmällisesti työskennellen.

 

Vaikka kasvuyhtiö etenisi raketin lailla ylös- ja eteenpäin, välillä yllätysten läpi puskien, strateginen suunta pysyy näpeissä, kun puheenjohtajan antama tuki tuo ohjaukseen vakautta ja kokonaisvaltaista ymmärrystä.