Ruotsissa paikallinen sopiminen ratkaistu elegantisti

Median lempilapsia tänään Suomessa on paikallinen sopiminen. EK haluaa lisätä sitä. Ammattiyhdistysliike puolestaan vastustaa sitä.

Ruotsissa osapuolet ovat ratkaisseet paikallisen sopimisen perusrakenteen yksinkertaisella tavalla.

Ruotsalaisen osakeyhtiön hallitukseen valitaan henkilöstöryhmien edustajat. He toimivat täysivaltaisina yhtiön hallituksen jäseninä ja ovat mukana jakamassa hallituksen vastuun tehdyistä päätöksistä.

Itselläni on työelämäni ajoilta erinomainen kokemus Ruotsin mallin toimivuudesta.

Toimin 1990-luvun alussa Ruotsissa keskisuuressa yrityksessä, jolla oli tehtaita Ruotsin lisäksi myös muutamassa EU-alueen maassa. Ruotsin yhtiö oli itsenäinen osakeyhtiö.

Yhtiön tulos oli katastrofaalisen heikko, ja minun tehtävänäni oli hallituksen operatiivisena vetäjänä kääntää tulos positiiviseksi.

Yhtiön henkilöstöryhmillä oli kullakin oma edustajansa yhtiön hallituksessa sen täysivaltaisena ja -vastuisena jäsenenä.

Oli mielenkiintoista aloittaa hallitustyöskentely tässä kokoonpanossa.

Vaikka olin jo aiemmin toiminut muutamassa Euroopan maassa sekä operatiivisessa toimessa että hallituspositioissa, oli tilanne minullekin uusi.

Aloitimme keskustelut hallituksessa lyhyin strategia- ja talousanalyysein. Pohdimme erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoisia tapoja varmistaa yhtiön elinkelpoisuus ja positiivinen tulos.

Monet keskustelut olivat todella hankalia ja vaikeita sisällöltään. Positiivista oli kuitenkin se asiallisuus ja rakentava asenne, joka hallituksessa vallitsi.

Yhtiön hallitus sitoutui nostamaan yhtiön voitolliseksi. Näin siitäkin huolimatta, että päätös käytännössä merkitsi lähtöpasseja useammalle sadalle työntekijälle ja toimihenkilölle.

Oli arvokasta todeta sivusta se vakavuus, lojaalisuus ja vahva ohjaus, joita hallituksen henkilöstöedustajat omissa joukoissaan esittivät. Tämä helpotti toimivan johdon urakkaa valtavasti.

Hallituksessa yhteisesti sovittu tervehdyttämisohjelma vietiin lävitse suunnitelman mukaisesti ja tiukasti aikataulussa.

Toivoisin lukijoiden näkemyksiä ja ajatuksia vastaavasta osakeyhtiölain muutosmahdollisuuksista Suomessa. Ehkä meillä nyt olisi sopiva tilaisuus kehittää paikallista sopimista työpaikoilla?

Otan ajatuksianne mielelläni vastaan osoitteeseen christian.van.niftrik(at)gmail.com