Ilmarinen edistää hyvää hallintoa yhtiökokouksissa

Suomalaisille yhtiökokouksille on tyypillistä, että ne sujuvat yleensä ennakoidusti ja hallituksen esitykset hyväksytään usein sellaisenaan. Tämä ei silti tarkoita, että yhtiökokoukset olisivat vain muodollisuus, paikka tavata tuttuja ja nauttia kahvitarjoilusta. Omistajan ääni tulee kyllä kuulluksi.

Ilmarisella on useissa suomalaisyrityksissä merkittävää omistusta ja käytämme sen tuomia oikeuksia edistääksemme hyvää hallintoa ja vastuullisuutta. Silloin kun olemme yksi yhtiön suurimmista omistajista, pääsemme usein valmistelemaan esityksiä hallitusvalinnasta osallistumalla nimitystoimikuntiin ja siten edistämään suoraan keskeisiä linjauksiamme muun muassa monimuotoisuudesta. Edustajamme ovat tällä hetkellä jäseninä yli 20 listatun yhtiön nimitystoimikunnassa. Lisäksi osallistumme Suomessa kevään aikana noin 80 yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Silloin kun kokouskutsussa on omistajaohjauksen linjaustemme vastaisia esityksiä, olemme usein suoraan yhteyksissä yrityksiin ennen yhtiökokousta näkemysten yhteensovittamiseksi. Tämä antaa yhtiöille mahdollisuuden vielä halutessaan muuttaa kyseisiä ehdotuksia. Toisaalta yrityksiltä saamamme tarkennukset ja lisäperustelut voivat myös tarjota meille varmuutta, joka mahdollistaa tiettyjen esitysten hyväksymisen.

Olemme usein suoraan yhteyksissä yrityksiin ennen yhtiökokousta.

Viime vuonna keskustelimme ennen yhtiökokouksista 14 yhtiön kanssa omien linjaustemme tai kansainvälisten äänestyssuositusten vastaisista esityksistä. Aiheina olivat muun muassa osakeantivaltuudet, joilta odotamme enintään 10 prosentin kokoa suhteessa osakkeiden lukumäärään ja enintään 18 kuukauden kestoa. Emme pidä hyvänä, että omistusosuutemme vähenee liikaa uusien osakkeiden vuoksi, mutta toisaalta ymmärrämme esimerkiksi kasvuyritysten investointitarpeet, jotka saattavat edellyttää suurempia osakeanteja. Lisäksi pidämme tärkeänä, että valtuuksia haetaan lähtökohtaisesti ainoastaan sille hallitukselle, jonka valitsemme samassa kokouksessa, eivätkä ne siis olisi voimassa useita vuosia kerrallaan.

Hallituspalkkiot keskustelussa

Toinen keskeinen teema, josta usein keskustelemme ennen yhtiökokouksia, on hallituspalkkiot. Vertaamme ehdotettuja palkkioita verrokkeihin ja puutumme kohtuuttomiin korotuksiin. Hyvästä työstä tulee toki maksaa osaaville ihmisille. Edellytämme, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat suhteutettuna työn vaativuuteen ja käytettyyn aikaan.

Paitsi näyttämö omistajan muodolliselle vallalle, yhtiökokoukset ovat myös tilaisuus, jossa yhtiön johto antaa omistajille tärkeää tietoa. Mennyt vuosi ja strategia tulevat yleensä hyvin käsitellyiksi, mutta näiden perusasioiden lisäksi pidämme tärkeänä, että esiteltäviksi vakiintuisi tärkeinä aiheina myös yhtiöiden palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä veropolitiikka ja verojalanjälki. Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden vaatimukset yhteiskunnassa kasvavat, ja yritysten kannattaa suhtautua niihin vakavasti. Ilmarinen aktiivisena omistajana haluaa kannustaa ja tukea yrityksiä näiden vaatimusten täyttämisessä.

Tiina Landau
vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko
Ilmarinen
@TiinaLandau

Kirjoitus on alun perin julkaistu Ilmarisen Parempaa elämää -blogissa.