Ilmastonmuutos voi antaa liiketoiminnalle uuden suunnan – mutta mistä edelläkävijät tunnistaa?

Ilmastonmuutosta käsitellään usein uhkien ja velvollisuuksien kautta, mutta edelläkävijäyrityksille se on myös mahdollisuus. Mistä vastuullisuuden johtajat tunnistaa ja voisiko yrityksesi olla yksi niistä?

 

Ilmastonmuutos on hallitustyöskentelyyn vaikuttava murros, muttei ainoa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kiihdyttää yhteiskunnan täyskäännöstä, ja energiamurros on muuttunut energiakriisiksi. Päästöt on saatava laskuun tällä vuosikymmenellä, joten muutoksen on oltava tästä eteenpäin jyrkempi. Hallituksilla ei ole varaa epäonnistua vihreään siirtymään liittyvässä päätöksenteossa.

 

Mitä tieteenmukaisuus tarkoittaa ilmastotavoitteissa?

 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen selvästi alle kahteen asteeseen ja pyrkiä 1,5 asteen mukaisiin toimiin. Valitettavasti Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumukset eivät vielä riitä, eikä sovituista sitoumuksista pidetä vielä kiinni. Ilmastonmuutosten vaikutusten välillä on suuri ero esimerkiksi kahden ja 1,5 asteen skenaarioiden välillä. Esimerkiksi lämpöaaltojen määrän kasvun, vedenpinnan nousun ja vaikkapa kalalajiston vähenemisen vaikutusten kulmakertoimet kasvavat huomattavasti.

Jokaisella desimaalilla on väliä organisaatiosi toimintaympäristön kannalta!

 

Ilmastonmuutos voi olla taloudellinen mahdollisuus

 

Ilmastonmuutoskeskustelussa on helppo keskittyä riskeihin, vaikka se voidaan nähdä myös positiivisena muutosvoimana. Meidän näkemyksemme on, että kestävän liiketoiminnan tulisi antaa suunta strategiatyölle ja koko organisaatiolle.

 

Vuosi 2023 tulee olemaan monelle näytön paikka ilmastoyhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja sijoittajien, kanssa. Markkinoiden hiiliriskiä ei edelleenkään ole saatu kvantifioitua ja moni yritys on joutunut pettymään, kun tuotteet eivät vielä olekaan EU-taksonomian mukaan vihreitä. Asiakkaat eivät halua arvoketjuunsa heikkoja lenkkejä, vaan ratkaisuja aidosti vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden rakentamiseen. Kuinka riippuvainen organisaatiosi on päästöjä tuottavasta toiminnasta? Mitä kestävän rahoituksen saaminen tulevaisuudessa vaatii?

Markkinoilla on tilaa edelläkävijöille!

 

Toimintaympäristön muuttuessa kestävät ja vastuulliset organisaatiot pärjäävät parhaiten – mutta mistä ne tunnistaa? Tässä 5 kestävän edelläkävijäyrityksen ominaispiirrettä:

 

1. Liiketoimintamalli adaptoituu eli sopeutuu joustavasti toimintaympäristön muutoksiin.
> Miten on oman organisaationne muutoksen ja kriisinkestävyyden laita? Luoko strategia resilienssiä?

 

2. Myytävät tuotteet ja palvelut auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja edelleen vaikutusten hillinnässä.
> Ovatko tuotteet vihreitä eli EU-taksonomian mukaisia? Tunnetteko yhtiön tuotteiden tuotantoketjun ja sen eri toimijat?

 

3. Hallituksella on keskipitkän ja pitkän tähtäimen ilmastoymmärrys.
> Miltä uskottavan ilmastotiekarttanne tuottamat tulokset näyttävät vuonna 2030? Entäpä 2040? Mikä investointipäätös teidän tulee viestiä ulos vuonna 2023 mahdollistaaksenne sen?

 

4. Ilmastonmuutoksen johtamismalli mahdollistaa radikaalin systeemisen muutoksen vähittäisen ja jatkuvan parantamisen sijaan.
> Kuinka ympäristöjohtamisjärjestelmänne ja hallintamallinne täytyy kasvaa ja kehittyä, jotta se voi  linjata liiketoiminnan ilmastotieteen kanssa?

 

5. Yrityksen rakenne ja toimintakulttuuri on vastuullinen: brändiin luotetaan.
> Minkälainen maine organisaatiollanne on? Oletteko onnistuneet välttämään viherpesua ja kestävätkö hiilineutraaliussuunnitelmanne eettisen tarkastelun?

 

Kuinka moni näistä asioista on teillä jo kunnossa ja mitä vaatisi, että loputkin ominaisuudet saataisiin käyttöön? Strategisen vastuullisuuskonsultoinnin asiantuntijat auttavat hakemaan oikeita vastauksia.