Mistä Karille uusi auto?

Kohta pitäisi vaihtaa autoa. Tähän asti olen ostanut oman ja ajanut jokaisella lähes 300 000 kilometriä. On ollut SUV:ia ja VAN:iä sekä ihan tavallista sedania. Kunhan se vaan on ollut uusi ja oma. Nyt kuitenkin tilanne on monella tavalla muuttunut ja realistisia vaihtoehtoja alkaa olla. Haluanko omistaa auton vai riittääkö mahdollisuus joustavaan liikkumiseen?

CityCarClub oli ensimmäinen yritys saada kuluttajat maksamaan auton käytöstä. Yritys tuli markkinoille Suomessa niinkin varhain kuin 1999.  Nimensä mukaisesti kyseessä oli klubi, johon kuuluminen edellytti klubin jäsenmaksun maksamista. Tämän jälkeen yhteiskäytössä olevat autot olivat jäsenten ajettavissa käyttömaksua vastaan. CCC oli alansa edelläkävijä ja joutui taistelemaan olemassaolostaan pitkään.

Jakamistaloutta ei terminä ollut olemassa eivätkä kuluttajat olleet vielä valmiita suurissa määrin muuttamaan käyttäytymistään. Vasta kun kaikkien tuntema Airbnb opetti meidät hyödyntämään toisten omistamia resursseja, niin opimme soveltamaan jakamistalouden periaatteita myös autoiluun.

Muun muassa Koneen liikevaihdosta yli puolet tulee palveluista.

Uutta ajattelua

Jo koulussa meille tulivat tutuiksi termit kuten tuotekehitys, tuotemarkkinointi ja tuotepäällikkö. Tuotteita brändättiin ja niille suunniteltiin elinkaaria. Moni suomalainenkin menestystarina on perustunut ja perustuu edelleen ylivertaiseen tuotteeseen.

Jakamistalouden periaatteiden ymmärtäminen ja laajamittainen hyväksyminen edellyttävät meiltä kaikilta uutta ajattelua. Urbanisoitumisen ansiosta meillä on syntymässä nopeasti kasvava kuluttajaryhmä, joka ei missään nimessä halua omistaa autoa. Heille on tärkeämpää päästä liikkumaan joustavasti omien tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti. Kun autoa tarvitaan sen käyttöönotto tulee olla vaivatonta ja huomaamatonta. Joskus tehdään mökkireissu perheen kanssa, toisella kertaa siirretään sohvaa uuteen asuntoon ja kolmannella käydään puolison kanssa naapurikaupungissa teatterissa. Varsin erilaisia tarpeita joihin pitäisi löytyä erilaiset ratkaisut.

Autoja ja niihin palveluita tarjoavat yritykset ovat useiden haasteiden edessä. Teknologia on muuttumassa ja kuluttajien käyttäytyminen disruptoi myös autoilua.

GM on ottamassa ensimmäisenä isona valmistajana uusia askeleita ja sopeuttamassa toimintaansa julkistamalla Maven-palvelun, vaikkakin varsin rajoitetulle käyttäjäkunnalle Michiganissa. Palvelussa GM autot ovat yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä kampuksella. Auto on käytettävissä mobiilisovelluksella ja palveluun kuuluu polttoaine ja vakuutus. Hinta on kiinteä ja se perustuu ajettuun aikaan. GM on valmistautumassa sekä kuluttajien käyttäytymisen muutokseen että teknologian kehittymiseen.

Liikevaihto palveluista

Mutta onko tämä autoiluesimerkki mitenkään relevantti suomalaisille teollisille toimijoille? Useat teolliset investoinnit ovat varsin syklisiä. Asiakkaat investoivat vain silloin kun siihen löytyy taloudellinen peruste. Tästä syystä useat tuotteita valmistavat yritykset ovat jo hyvissä ajoin panostaneet palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Meillä on Suomessa upeita esimerkkejä ja menestystarinoita myös palveluliiketoiminnan onnistumisista. Muun muassa Koneen liikevaihdosta yli puolet tulee palveluista.

Kuten niin monet muutkin kuluttajista lähteneet innovaatiot myös jakamistalouden erilaiset ilmenemismuodot tulevat vääjäämättä vaikuttamaan ikonisten yritystemme liiketoimintaan ja liiketoimintamalleihin. Omistamisen sijaan halutaan tuloksia. Yhä useammin olen kuullut asiakasyritystemme edustajien miettivän tapoja laskuttaa asiakasta lopputuotteen arvosta sen sijaan että laskutetaan tuotannon mahdollistavista tuotteista ja palveluista.

Kun seuraavan kerran otan mobiilisovelluksella käyttöön kadunkulmassa olevan käyttötarvettani vastaavan kulkuneuvon, katsonko edes sen merkkiä ja mallia? Vai riittääkö minulle ensiluokkainen mobiili käyttäjäkokemus? Tässä on useille meidän teollisiakin tuotteita valmistavien yritysten strategiatiimeille mietittävää.

Kun asiakkaiden jatkuvasti muuttuvat odotukset siirtyvät toimialalta toiselle, myös teollisten toimijoiden tulee panostaa uusien liiketoimintamallien testaamiseen ja kehittämiseen. Ja kuka sitten loppukädessä omistaa asiakkaan sydämen?

Taidan itse olla sen verran konservatiivinen, että ostan vielä kerran oman auton.

 

 

Kari Kaario